Wat doen we?

 

 

 

Voorlichting, workshops en ondersteuning

Bij Youssef is het afscheid van zijn oma heel anders dan bij Kiyana, die naar Curacao is gevlogen voor het afscheid van haar vader. In onze multiculturele samenleving worden we geconfronteerd met verschillende manieren om met rouw en verlies om te gaan. Waarmee moet je rekening houden als hulpverlener, school of andere instelling? Hoe kun je rouw en verlies ter sprake brengen bij jongeren? En hoe denken kinderen en jongeren uit verschillende culturen zelf over de dood? 

Wat doet Troost
voor tranen?

We onderhouden een plek voor jongeren en ouderen uit verschillende culturen over rouw en verlies. Daarnaast geven we  voorlichting, workshops en ondersteuning op het gebied van rouw en verlies en diversiteit aan instellingen en organisaties, scholen, ouders en jongeren. Dat doen we met een poole van deskundigen, waaronder ook jongeren en ouderen  uit verschillende culturen.

Activiteiten kalender

Mei: Uitnodiging Bijeenkomst Rouw anno 2019
Mei/ juni: Interviews met leerlingen door jongeren van de Jongerenraad op het Edith Stein College
Voorlichtingsbijeenkomst : Omgaan met verlies en rouw bij kinderen aan Aasra, Sociaal Culturele Vrouwen Vereniging, Den Haag

Voorlichting over
Troost voor tranen

Vrijwilligers van Troost voor Tranen geven voorlichting over Troost voor Tranen en maken het thema leven en dood bespreekbaar aan de hand van filmpjes en hun eigen ervaring.

We doen dit voor instellingen en organisaties die te maken hebben met rouw en verlies, scholen, ouders en jongeren.

Workshops

 

Steun en troost in verschillende culturen

Hoe troosten mensen elkaar in verschillende culturen / religies? Wat is de betekenis hiervan voor kinderen en jongeren? En wat betekent troost voor jou? In deze themabijeekomst spreken we over de begeleiding van de ouders, kinderen en jongeren bij een rouwproces. De reflectie over de rol die troost speelt bij verlies in jouw eigen leven is daarbij van belang.

Rouwrituelen in verschillende culturen

Waarom bestaan er rouwrituelen? Welke rituelen kennen de moslims, christenen, hindoestanen, indianen en niet gelovigen?En hoe kunnen rouwrituelen kinderen helpen bij het verlies van een klasgenoot, familielid of vriend? Bij deze bijeenkomsten wisselen we ervaringen met elkaar uit en bekijken we informatieve filmpjes over deze rituelen. 

Communicatie bij rouw en verlies

Praten over rouw en verlies is niet in ieder cultuur gebruikelijk. Vooral moord en suicide zijn in veel culturen taboe. Hoe kun je als jongere toch duidelijk maken wat je voelt en denkt? En hoe kun jij daar als begeleider op aansluiten? In deze bijeenkomst wisselen we hierover tips en kennis met elkaar uit. 

Dromen, tekens, bijgeloof en bescherming

Dromen dat een dierbare zal overlijden. Of diegene na zijn dood ontmoeten in je dromen, en het teken krijgen dat het goed met hem gaat. Deze dromen komen in iedere cultuur voor. De betekenis die eraan gegeven wordt verschilt per cultuur en religie. In deze workshop praten de deelnemers  met elkaar over bijgeloof, tekens en dromen. Dat is niet alleen waardevol voor het verwerkingsproces, maar ook een mogelijkheid om dromen en tekens te gebruiken in rouw- en verliesbegeleiding. 

Kinderen en jongeren over de dood

Hoe denken kinderen en jongeren uit verschillende culturen over de dood? Wat roept het woord bij hen op? En wat gebeurt er volgens hen na de dood? Dat zijn vragen die besproken worden bij lessen over leven en dood en in rouw- en verliesgroepen. Kinderen en jongeren vinden herkenning bij elkaar, ondanks de verschillende achtergronden. In deze workshop wisselen we ervaringen en ideeen met elkaar uit. Zo komen we tot manieren waarop het thema dood op uw school  en in uw begeleiding aandacht kan krijgen.

Ondersteuning bij groepswerk, lesmateriaal en beleid

De poole van deskundigen  kan u ook helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van rouw- en verliesgroepen of bij het maken en geven van lessen over leven en dood op uw basisschool, middelbare school of beroepsopleiding. Daarnaast kunnen we u ondersteunen bij een cultuursensitief rouw- en verliesbeleid op uw school.

Vergoeding

Voor de voorlichting, workshops en ondersteuning vragen wij een vergoeding. Materiaalkosten zijn in de prijs inbegrepen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze site en social media, workshops en ondersteuning? Of heeft u ideeën, tips of wilt u ons ondersteunen? Neem gerust contact met ons op.