Inheemsen zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname, ook wel indianen genoemd. In Suriname leven naar schatting minder dan 20.000 inheemsen op een bevolking van bijna 600.000. In Nederland zijn inheemsen niet geregistreerd. Veel van hen zijn rondom de onafhankelijkheid van Suriname (1975), de militaire coup van 1980 en de Decembermoorden (1982) naar Nederland gekomen.

Inheemsen geloven dat alle levende wezens bezield zijn en zien hen daarom als verwanten. Grote natuurlijke krachten, zoals de kracht van Moeder Aarde, de Zon, de Maan en de vier windrichtingen houden volgens hen het universum in balans. Dat ervaarde Ineke zelf ook toen ze werd uitgenodigd voor het ritueel om de rouw op te heffen (Epekodono) bij de Kari’na. Dit ritueel wordt uitgebreid uitgelicht in Zing, Bid en Verwonder.

Naast de wereld van goden en geesten bestaat voor de inheemsen ook de wereld van de mensen. De mens bestaat volgens hen uit lichaam, ziel en geest. Het lichaam maakt na de dood weer deel uit van Moeder Aarde. De ziel is dan weer verbonden met de wereld van de goden. De geest gaat naar het dodenrijk en voegt zich bij de voorouders. De pïjai, de sjamaan, is degene die contact maakt met die niet-zichtbare wereld en kan de engelen en spirits om raad vragen. Hij is een bemiddelaar tussen de wereld van de mensen en de niet-zichtbare wereld.