Steun ons

DONEREN

Door bijdragen van sponsoren is continuering van de site en de activiteiten mogelijk.

Toch zal er meer geld nodig zijn om de site ook de komende jaren te behouden en om activiteiten en materialen te blijven ontwikkelen. Om door te kunnen gaan is elk bedrag welkom. Als onze sponsor kunt u de doelstellingen van het project in het algemeen of een activiteit/product in het bijzonder steunen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met  redactie@troostvoortranen.nl of met Theo Mahieu.

Donaties zijn ook welkom. Donaties kunnen gestort worden op de rekening van Stichting Troost voor Tranen NL15 TRIO0338780416