Voor scholen

Wat doet Troost voor tranen voor scholen?

De afgelopen tien jaar is Troost voor Tranen actief geweest op scholen. Op basisscholen en in het voortgezet onderwijs in Nederland zijn er gesprekken geweest met kinderen en jongeren uit verschillende culturen over Leven en Dood en zijn er lessen gegeven over Leven en Dood. Dit resulteerde in het boek: ‘Kun je Internetten in de Hemel’.

 

Er is voorlichting gegeven op scholen en aan zorgcoördinatoren over Troost voor Tranen en Troost voor Tranen heeft op diverse scholen mentoren ondersteund bij het realiseren van een rouw- en verliesbeleid dat werd aangepast aan de situatie/ levensbeschouwing van de school.

Ook zijn er  rouw-en verliesgroepen gegeven op het Terra College, het huidige VMBO-Zuidwest, de school waar een docent, Hans van Wieren werd vermoord en is met leerlingen samen de eerste site ‘Troost voor Tranen’ gerealiseerd.

Ook in  Suriname zijn op scholen in samenwerking met Troost voor Tranen lessen gegeven over leven en dood en zijn lezingen gegeven (zie Surinameproject).

Troost voor Tranen kan door scholen en opleidingen worden ingeschakeld om voorlichting te geven over Troost voor Tranen, de invloed van cultuur en religie bij verlies en rouw en de wijze van communiceren en steun en troost in diverse culturen.

Gastdocenten en vrijwilligers kunnen hiervoor worden ingeschakeld. Ook worden er workshops aan jongeren gegeven door jongeren zelf en is consultatie mogelijk rondom het opzetten van rouw- en verliesgroepen en bij het geven van lessen op school of opleiding (zie ook Voorlichting en Aktiviteiten).

 

Er is al veel bekend over rouw en verlies op scholen. Er zijn draaiboeken en protocollen. Met name Riet Fiddelaers is hierin een voorloper. Troost voor Tranen is gericht op diversiteit en bekijkt draaiboeken en protocollen met het oog op diversiteit samen met leerkrachten vanuit de diverse bevolkingsgroepen. Ook gaan we in gesprek met leerlingen zelf.

Een voorbeeld van onze werkwijze:

Rouwen op school: troost en steun vanuit de islam bij dood en verlies: Voorwaar, aan Allah behoren Wij, en voorwaar, tot Hem zullen Wij terugkeren (Soera 2: 156). Lees meer.

Les juf Tini op basisschool

Uitreiking van boek ‘Kun je Internetten in de hemel’

De dramatische gebeurtenissen op het Terra College 

 

Jongeren over de toekomst en de zin van het leven