Suriname project

Suriname is een land met een rijke cultuur op het gebied van rouw en verlies. Troost voor Tranen is sinds 2014 actief in Suriname. Een van de doelen was het thema rouw en verlies op scholen bespreekbaar te maken, rituelen rondom overlijden vast te leggen, verhalen op te schrijven over verlies van gewone mensen en in gesprek komen met Inheemse jongeren over identiteit en verandering. Daarnaast zijn er workshops gegeven over verlies en rouw aan zorg coördinatoren en aan het Theologisch Instituut en is in de loop van de tijd een samenwerkingsnetwerk van de grond gekomen in Nederland en in Suriname. Met de Stichting ‘Zonnebloemen voor rouw en verlies’ in Suriname wordt kennis gedeeld.

Op het gebied van de sociale media is er voor de Facebookpagina van Troost voor Tranen een Nederlandse- en een Surinaamse redactie. Ook via deze weg kunnen kennis en ervaringen worden gedeeld. Het netwerk rouw en verlies wordt nog steeds aangevuld en uit het netwerk kunnen mensen worden gevraagd hun kennis te delen in de vorm van lezingen, trainingen, mede-ontwikkelen van materialen en werkvormen.

Voorbeelden scholen

De afgelopen jaren zijn we op scholen geweest in Pikin Slee, Botopasi, Bofokule, Gran-ta-tai en naar scholen in Nickerie en Tamarin. Ook zijn we op scholen geweest in Apoera en Washabo. De Elisabethschool in Paramaribo was een pilotschool.  Er zijn filmpjes gemaakt en foto’s en het is de bedoeling dat er een expositie/ vernissage komt van foto’s, filmpjes, tekeningen en verhaaltjes van kinderen over leven en dood gekoppeld aan informatie over rituelen. We sluiten nu meer aan bij de leerkrachten zelf en vragen het team zelf de inhoud van de les over leven en dood te ontwikkelen (zie facebookpagina troost voor tranen: les op Gran-ta-tai) Ook willen we volgende keren aan de kapiteins uit het dorp vragen of zij zelf in de klas informatie willen geven over rituelen of iemand anders kennen die dat goed zou kunnen doen.