Prachtige verhalen over verlies en veerkracht van inheemsen in Suriname en Nederland 

Verlies, rouw en verdriet zijn universele thema’s. Toch is de beleving hiervan in elke cultuur verschillend. Ineke Wienese ‘verwonderde’ zich tijdens haar reizen door Suriname over de veerkracht van inheemsen en hoe zij met verlies en rouw omgaan. Ze tekende de verhalen van (inheemse) schoolkinderen en inheemsen op, woonde rouwrituelen bij en onderging er zelf ook een. Ook in Nederland ontmoette ze inheemsen die over hun leven, hun cultuur en spiritualiteit vertelden. 

Wat Zing, Bid en Verwonder haar lezer vooral wil meegeven, is dat stilstaan bij verlies, rouw en troost essentieel is voor een mens. Door de rituelen van inheemsen te delen, geeft ze niet alleen inheemsen (h)erkenning, maar ook ‘Westerlingen’ inspiratie om hun veerkracht en heelheid weer aan te spreken na periodes van groot verlies. 

Zing, Bid en Verwonder is niet alleen een prachtig naslagwerk over leven, dood, troost en veerkracht. Het boek biedt ons ook een uniek inkijkje in een cultuur die verbonden is met de natuur en waar wij veel van kunnen leren. Het boek is te koop in alle boekhandels en via uitgeverij Obelisk Boeken. Meer informatie over de auteur en over inheemsen vindt u verderop deze pagina. 

Interviews, recensie- of winexemplaren, contact?

Ineke Wienese 
06-48972572 
inekewienese@hotmail.com 


Zing, Bid en Verwonder verschijnt op 21 augustus. Op die dag organiseert Wehpokamanong de boekpresentatie. Deze vindt plaats in: De Roskam, Papelaan 99, 1382 RJ, Weesp om 15.00. C.P. Jen: 06-10805995 

Over de auteur

Ineke Wienese, psycholoog en orthopedagoog

Al op jonge leeftijd kreeg Ineke te maken met de dood. Als jong meisje keek ze de dood tweemaal onverwachts in de ogen en werd ze tot tweemaal toe gered door haar vader.

Als jonge moeder moest ze haar zoontje veel te snel afstaan. Alsof dit niet erg genoeg was, stierf ook haar man twee jaar na het overlijden van haar kind. Haar leven stond stil, maar de wereld draaide door.

Verlies is de rode draad in Inekes leven. Als psycholoog begon ze te schrijven om zelf te kunnen overleven. Ze publiceerde meerdere boeken waaronder Troost voor Tranen en Kun je internetten in de hemel?. Door haar werk bij De Jutters, centrum voor jeugd- GGZ Haaglanden, kwam ze in contact met jongeren en ouderen uit verschillende culturen met verlieservaringen en mocht ze de Nationale Jeugdzorgprijs in ontvangst nemen, samen met jongeren, omdat ze voor het eerst aandacht besteedde aan verlies en rouw én de rol van cultuur en religie. Na haar pensioen zette ze haar werk voort in de Stichting Troost voor Tranen.

Door Inekes ervaringen met de dood en haar verhoogde bewustzijn, is ze ervan overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde. Ze voelt dat als materiële zaken en afleiding van onze kern wegvallen, dat we weer heel kunnen zijn en verbinding kunnen voelen. Inheemsen hielpen haar om deze overtuiging te verdiepen. Ineke wilde aanvankelijk geen boek schrijven, maar wel weten wat er in Suriname op scholen gebeurde op het gebied van rouw. Door de verhalen van inheemsen werd ze zich nog meer bewust van hun verliezen, maar ook van hun veerkracht en besloot ze dat dit thema te belangrijk was om er niet over te schrijven.

Over inheemsen en hun geloof

Inheemsen zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname, ook wel indianen genoemd. In Suriname leven naar schatting minder dan 20.000 inheemsen op een bevolking van bijna 600.000. In Nederland zijn inheemsen niet geregistreerd. Veel van hen zijn rondom de onafhankelijkheid van Suriname (1975), de militaire coup van 1980 en de Decembermoorden (1982) naar Nederland gekomen.

Inheemsen geloven dat alle levende wezens bezield zijn en zien hen daarom als verwanten. Grote natuurlijke krachten, zoals de kracht van Moeder Aarde, de Zon, de Maan en de vier windrichtingen houden volgens hen het universum in balans. Dat ervaarde Ineke zelf ook toen ze werd uitgenodigd voor het ritueel om de rouw op te heffen (Epekodono) bij de Kari’na. Dit ritueel wordt uitgebreid uitgelicht in Zing, Bid en Verwonder.

Naast de wereld van goden en geesten bestaat voor de inheemsen ook de wereld van de mensen. De mens bestaat volgens hen uit lichaam, ziel en geest. Het lichaam maakt na de dood weer deel uit van Moeder Aarde. De ziel is dan weer verbonden met de wereld van de goden. De geest gaat naar het dodenrijk en voegt zich bij de voorouders. De pïjai, de sjamaan, is degene die contact maakt met die niet-zichtbare wereld en kan de engelen en spirits om raad vragen. Hij is een bemiddelaar tussen de wereld van de mensen en de niet-zichtbare wereld.

Levenslessen van inheemsen

Volgens Ineke houden inheemsen ons, de westerse maatschappij, een spiegel voor.

Zij tonen ons hoe je respect voor de natuur uit, zorgt voor balans in die natuur en hoe je dank uit. Dienstbaarheid is voor hen belangrijk, net als delen en samenwerken. Liefde en eenheid staan centraal. Het draait niet om rivaliteit, denken in ‘wij’ en ‘zij’, maar om aandacht voor het goede in de mens en positiviteit.

Inheemsen maken ons bewust van de cirkel van leven en dood en van een wereld vol bezieling. Het is een wereld waarin alles samenhangt en alles terugkomt.

Info over het boek

Zing, Bid en Verwonder staat vol tot de verbeelding sprekende verhalen over verlies en veerkracht van inheemsen in Suriname én in Nederland. Het boek biedt een unieke inkijk in een wereld die voor velen nog onbekend is. De verhalen krijgen extra kracht door de prachtige foto’s van Theo Mahieu.

Het boek is verkrijgbaar in elke boekhandel en bij uitgeverij Obelisk Boeken.

Samen met inheemsen geeft de Stichting Troost voor Tranen lezingen en workshops over spiritualiteit en rouwrituelen. Via de website www.troostvoortranen.nl kan iedereen zich hiervoor opgeven. Er is ook een voorlichtingsfilm beschikbaar over het rouwritueel Epekodono voor presentaties en lezingen.

Een deel van de opbrengst van het boek en de activiteiten gaat naar projecten die gericht zijn op behoud van het cultureel erfgoed van inheemsen.

Contact Stichting Troost voor Tranen

inekewienese@hotmail.com, voorzitter – 06-48972572

mahieu.theo@gmail.com, penningmeester – 06-10754088

ricolemmer17@gmail.com, secretaris – 06-20435780