Contact

8 + 11 =

Naast dit contact formulier kan je ook direct contact opnemen met Ineke Wienese via 06-48972572.

Mochten jullie vragen hebben over de site of de sociale media dan kun je contact opnemen met de redactie: redactie@troostvoortranen.nl.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met inekewienese@hotmail.com of met de contactpersoon van de vrijwilligers: tvanschaik@outlook.com

Word Vriend/in van Troost voor Tranen

 

Troost voor Tranen verbindt de verschillen bij rouw en verlies tussen generaties en culturen. Steun onze missie en help ons om kennis te blijven delen en activiteiten en projecten mogelijk te blijven maken.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen via het bovenstaande contactformulier.

Doneren

Door bijdragen van sponsoren is continuering van de site en de activiteiten mogelijk.

Toch zal er meer geld nodig zijn om de site ook de komende jaren te behouden en om activiteiten en materialen te blijven ontwikkelen. Om door te kunnen gaan is elk bedrag welkom. Als onze sponsor kunt u de doelstellingen van het project in het algemeen of een activiteit/product in het bijzonder steunen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met  redactie@troostvoortranen.nl of met Theo Mahieu.

Donaties zijn ook welkom. Donaties kunnen gestort worden op de rekening van Stichting Troost voor Tranen NL15 TRIO0338780416

 

De Stichting Troost voor Tranen heeft een ANBI status.