Bestuur

Stichtingsbestuur

Het bestuur bestaat uit de voorzitter Ineke Wienese, de secretaris Ricardo Lemmer en de penningmeester Theo Mahieu.

In 2019 zullen twee jongeren deel gaan uitmaken van het bestuur.

Taak van het bestuur is: het creeëren van voorwaarden voor het realiseren van de missie en visie, de doelstellingen en het toezien hierop.

Vrijwilligers

Jongeren en ouderen zetten zich vrijwillig in voor Troost voor Tranen. De redactie bestaat uit Nederlandse vrijwilligers en vrijwilligers die in Suriname wonen, zoals: Karishma Bondhoe en Hilli Arduin.

Andere vrijwilligers willen leven & dood en steun & troost bespreekbaar maken door het geven van voorlichting, workshops, lessen op scholen/ opleidingen en deelname aan bijeenkomsten en symposia.

Bestuur

Ineke Wienese

Ineke Wienese

Bestuurslid

Ineke Wienese is gezondheidszorgpsycholoog en orthopedagoog, en is initiatiefneemster van Troost voor Tranen, het oorspronkelijke project Rouw en Verlies in Verschillende Culturen van De Jutters, centrum voor jeugd GGZ Haaglanden. Zij heeft gepubliceerd over thema’s als: scheiding (Nazmiye en Sultan), interculturele vaardigheden, partnerkeuze, seksualiteit, opvoeding en rouw en verlies in verschillende culturen. Ook heeft zij diverse projecten geïnitieerd, waaronder De Turkse Vrouwentelefoon, Opvoeden Zó en Spelen aan Huis. In 2000 ontving zij voor haar werk met allochtone vrouwen en meisjes de Henny Verhagenprijs. Het project Rouw en Verlies in Verschillende Culturen ontving in 2009 de Nationale Jeugdzorgprijs. Deze prijs werd door minister Rouvoet overhandigd aan jongeren die aan Troost voor Tranen hadden meegewerkt. Zij publiceerde in 2010 het boek ‘Troost voor Tranen, Verhalen over Verlies en rouw van jongeren uit verschillende culturen’. In 2014 publiceerde zij ‘Kun je Internetten in de hemel? Hoe kinderen en jongeren uit verschillende culturen denken over leven en dood’. In 2014 ging ze naar Suriname, waar ze op scholen in het binnenland en in de stad aandacht vroeg voor verlies door overlijden en leerkrachten ondersteunde bij het geven van lessen over leven en dood. Ook in Brazilië legde ze contacten in weeshuizen in de favela’s (sloppenwijken). Ook daar was er een grote vraag naar ondersteuning en begeleiding bij het bespreekbaar maken van verlies.

Ricardo Lemmer

Ricardo Lemmer

Bestuurslid

Ricardo Lemmer is master innovatie en organisatie en heeft zich breed gespecialiseerd in de multiculturele samenleving en in het meedenken en oplossen van migratie en integratie vraagstukken. Hij is een wereldburger en actief op diaspora vraagstukken, ontwikkelingssamenwerking, kunst en cultuur, emancipatie en diverse andere samenlevingsvraagstukken, waaronder multiculturele uitvaarten, rouw en verlies. Hij is voorzitter van de Federatie van Surinaamse Aflegverenigingen in Nederland en voorzitter van de Aflegvereniging Trouw te Den Haag. Ricardo Lemmer is in Den Haag geëerd met de Ooievaarspeld en de Stadspenning voor het jarenlang vrijwillig medewerking verlenen aan de stad Den Haag en de ontwikkeling van haar identiteit. Tevens is hij lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Theo Mahieu

Theo Mahieu

Bestuurslid

Theo Mahieu is manager preventie bij De Jutters, een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij richt zich op het ontwikkelen en implementeren van stadsbrede preventieprogramma’s gericht op kinderen en jongeren die een sterk verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van psychische problemen in de regio Haaglanden. Tot zijn specialisaties behoren ‘kinderen van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen’ en depressiepreventie bij jongeren. Ook draagt hij bij aan de transculturele en contextuele aspecten van de preventieprogramma’s. In de periode 2008 t/m 2011 was hij projectleider van een Twinning project van De Jutters met het Medisch Opvoedkundig Bureau in Paramaribo. Er werd een uitwisseling tot stand gebracht op het gebied van vroegsignalering en preventie. Vanaf 2015 is hij via Ineke Wienese betrokken geraakt bij de activiteiten van het project Troost voor Tranen in Suriname. Hij hecht veel belang aan het vanuit verschillende culturen wereldwijd uitwisselen en delen van kennis, vaardigheden en materialen op het gebied van rouw en verlies en wil hieraan zijn bijdrage leveren.

Samenwerkingspartners

Nederland
Federatie Surinaamse Aflegverenigingen Nederland, Ricardo Lemmer
Aasra Sociaal Cultureel Vrouwen Vereniging, Annie Jahangir
Humanitas Afdeling Haaglanden, Steun bij Verlies en Rouw, Pauline Visser
Algemene Hindoe Basisschool VAHON, Den Haag
Haagse Hoge School, Erik Snaterse
Universiteit voor Humanistiek, M. Otten
Reinier Artist, cultureel anthropoloog
Thomas Polimé, cultureel anthropoloog
Universitair hoofddocent soc. wetenschappen, maatschappijwetenschappen en culturele  anthroplogie, Yvon van der Pijl
Maureen Koster, kindercoach rouw en verlies
Karan Gokül, psycholoog
Voormalig opleider Multi- Culturele Geestelijke Verzorging en pastor
Corry van Straten, adviseur Troost voor Tranen
Tom Waltman, Buiten&Binnen: coaching en rouwbegeleiding ook in de natuur
Atropos Uitvaartverzorging, Erik Boelkens
Kathy Beckers, rouwtherapeut
Jamila Abendanon, netwerk Verlies en Rouw Suriname/ Nederland

Suriname

Stichting Zonnebloemen, rouw en verlies, Hellen Doerga
Theologisch Seminar, Michael Persaud
Pater Albrinckstichting, Pater Toon
Hilli Arduin
Scholen in: Botopasi, Gran ta tai, Bofokule, Tamarin, Nickeri, Apoera, Washabo en Paramaribo (Sint- Elisabethschool) 

Curaçao

Yitza Davelaar, rouw expert
Schoolverenigingen Curacao

Brazilië

Juliette Rijnfranck

Website

Websitebouwer: Jasper Gruiters
Social media team: Tamara van Schaik, Benthe Göbels, Cheraine Zschuschen, Sabien Brehler, Kawitha Bondhoe, Hilli Arduin
Hoofdredactie: Ineke Wienese
Webredactie: Sacha Verheij en Jeroen Wilhelmus
Filmpjes: Dennis de Raadt
Foto’s: Sacha Verheij en Theo Mahieu

 

Kom je ons versterken?

We hebben dringend nieuwe vrijwilligers nodig die ons kunnen ondersteunen bij het webbeheer, het aanvragen van subsidies, willen deelnemen aan de redactie en het bestuur en een bijdrage willen leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van overige activiteiten (materialen, boekjes, voorlichting, lessen). De vrijwilligers zullen worden bijgeschoold.

Mocht je belangstelling hebben neem dan contact op met ons.