Workshops

Uit de volgende workshops kan een keuze worden gemaakt:

A) Steun en troost in verschillende culturen
Hoe steunen en troosten mensen elkaar in verschillende culturen / religies? Hoe steunen ouders en familie hun kinderen? Wat verstaat u zelf onder steun en troost? Wat verstaan kinderen en jongeren hieronder?  Hoe kunt u in de begeleiding aan ouders, kinderen en jongeren uit verschillende culturen, rekening houden met cultuur en religie? Al deze vragen komen in deze workshop aan de orde en maken u bewuster van de rol die steun en troost  speelt in uw eigen leven en in het leven van kinderen en jongeren van wie de de wortels liggen in landen als Suriname, Turkije, Marokko, China, Somalië, Nigeria en de Oostbloklanden. Landen waar de familie en tradities een belangrijke rol spelen.
Voor wie: instellingen en organisaties die te maken hebben met rouw en verlies, scholen, ouders en jongeren. 

B) Rouwrituelen in verschillende culturen
Waarom bestaan er rouwrituelen? Welke rituelen kennen de moslims, christenen, hindoestanen, boeddhisten en niet gelovigen? En, hoe kunnen rouwrituelen kinderen en jongeren helpen bij het verlies van een klasgenoot, familielid of vriend? In deze bijeenkomst wisselen we ervaringen met elkaar uit en bekijken we informatieve filmpjes over rituelen. Een geestelijk verzorger zal als gastdocent worden uitgenodigd.
Voor wie: instellingen en organisaties die te maken hebben met rouw en verlies, scholen, ouders en jongeren.

C) Communicatie bij rouw en verlies
Praten over rouw en verlies is niet in iedere cultuur gebruikelijk. Vooral moord en suïcide zijn in veel culturen taboe. Hoe kun je omgaan met verlies als er in je directe omgeving niet meer over wordt gepraat? En, hoe kun jij daar als begeleider op aansluiten? In deze bijeenkomst geven we informatie over directe- en indirecte vormen van communiceren en omgaan met verlies en wisselen we hierover tips en kennis met elkaar uit. 
Voor wie: instellingen en organisaties die te maken hebben met rouw en verlies, scholen, ouders en jongeren.

D) Dromen, tekens, bijgeloof en bescherming           
Dromen dat een dierbare zal overlijden, diegene na zijn dood ontmoeten in je dromen, een teken krijgen dat het goed gaat of diegene zien zonder kleding. Dit soort dromen komt in iedere cultuur voor. De betekenis die eraan wordt gegeven verschilt echter per cultuur en religie. In deze workshop praten we met elkaar over dromen, tekens, bijgeloof en bescherming. Dit biedt de mogelijkheid tot herkenning en erkenning. Met elkaar kunnen we kijken hoe dit thema in rouw- en verliesbegeleiding vorm te geven. Ter illustratie zullen fragmenten van video’s over bijgeloof en bescherming in verschillende culturen worden getoond. 
Voor wie: instellingen en organisaties die te maken hebben met rouw en verlies, scholen, ouders en jongeren.

E) Kinderen en jongeren over de dood
Hoe denken kinderen en jongeren uit verschillende culturen over de dood? Wat roept het woord bij hen op? En wat gebeurt er volgens hen na de dood? Dat zijn vragen die besproken worden bij lessen over leven en dood en in rouw- en verliesgroepen. Kinderen en jongeren vinden herkenning bij elkaar, ondanks de verschillende achtergronden. In deze workshop wisselen we ervaringen en ideeen met elkaar uit. Zo komen we tot manieren waarop het thema dood op uw school aandacht kan krijgen. Het boek ‘Kun je internetten in de hemel?’ dient als basisliteratuur te worden gelezen. 
Voor wie: instellingen en organisatie die te maken hebben met rouw en verlies, scholen, ouders en jongeren.

Ondersteuning bij groepswerk, lesmateriaal en beleid
Een poule van deskundigen kan u ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van rouw- en verliesgroepen of bij het maken en geven van lessen over leven en dood op uw basisschool, middelbare school of beroepsopleiding. Daarnaast kan ondersteuning worden geboden bij een cultuursensitief rouw- en verliesbeleid op uw school. We kunnen samen met u een traject op maat ontwikkelen. 

Vergoeding
De vergoeding is afhankelijk van de opdracht. We maken gebruik van een poole van deskundigen uit verschillende culturen en religies die ingeschakeld worden als gastdocent. Materiaalkosten zijn bij de prijs inbegrepen.De duur van de workshops is in overleg te bepalen.

Samenwerkingsteam: Tugba Kalender, school-contactpersoon, Edith Stein College, Ineke Wienese, GZ-psycholoog/auteur. Mirjam de Zwart, schoolmaatschappelijk werk, Stichting Jeugdformaat.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over onze site, de workshops en ondersteuning? Neem dan contact op met Ineke Wienese, tel.: 030-2732823 of via de redactie: info@troostvoortranen.nl

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten