Voorbeeld van een beleid bij overlijden

Neem als eerste altijd contact op met het gezin en ga daar naar toe met een schoolcontactpersoon of met een docent die de taal spreekt van de ouders!

- Verzamel feitelijke informatie en informeer school hierover met toestemming van ouders.

- Bespreek met een leerling wanneer hij weer terugkomt op school en overleg over manieren waarop het makkelijk is weer naar de klas te gaan (bijvoorbeeld eerste dag opgehaald door klasgenoot).

- Bespreek dit met de klas van de leerling en maak duidelijk wat de wensen zijn van de leerling.

- Help de klas met het schrijven van brieven, sturen van bloemen en kaarten.

- Heb contact met de leerling op de dag voor hij weer terugkomt op school.

- Overleg over de begrafenis of crematie met staf en leerlingen en bepaal wie daar bij aanwezig kunnen zijn. Houd daarbij rekening met de culturele achtergrond van leerlingen en ouders en hun wensen.

- Bereid leerlingen voor op wat ze kunnen verwachten bij condoleren en bij een herdenkingsdienst, crematie of begrafenis en geef aanwijzingen welk gedrag van hen verwacht wordt. Beantwoord alle vragen van leerlingen hierover en vraag aan collega’s uit dezelfde cultuur als degene die is overleden om meer informatie.

Als de leerling weer op school is


- Zorg voor een veilige plek als de leerling even een time-out wil en voor een vertrouwenspersoon waar de leerling naar toe kan gaan.

- Ga na of ondersteuning door leerlingen gestimuleerd moet worden.

- Wees alert op verbale en non-verbale communicatie en op veranderingen in gedrag.

- Overleg samen met de leerling over manieren om vanuit school de overledene te herdenken. Wil de leerling dat op een verjaardag of sterfdag nog een kaartje wordt gestuurd? Hoe kunnen leerlingen omgaan met vaderdag of moederdag? Hoe gaan onderwijzers en docenten daar mee om?

- Houd rekening met speciale herdenkingsdagen in verschillende culturen. 

- Zorg voor een herdenkingskalender waarop overlijdensdagen en ook verjaardagen van overleden dierbaren vermeld staan, zodat leerlingen ook in latere jaren ondersteund kunnen worden op die mogelijk moeilijke dagen. 

- Ondersteun de staf bij het leren ondersteunen van jongeren met verlieservaringen.

- Onthoud dat rouw niet na een paar dagen of weken overgaat.

- Zorg dat de ‘verliesgeschiedenis’ bij overgang naar een andere school wordt overgedragen samen met andere feitelijke informatie.

Bronnen: www.childbereavement.org.uk. Bewerking en toevoegingen: Ineke Wienese

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten