Joodse rituelen rondom het overlijden

Men laat de stervende niet alleen en schakelt indien gewenst een rabbijn, geestelijk verzorger of iemand anders die ook jood is. Zolang het medisch niet noodzakelijk is, mag men de stervende niet aanraken of verplaatsen, omdat iedere beweging het sterven zou kunnen bespoedigen.
Indien de stervende aangeeft te willen drinken, voldoet men hieraan. Indien de stervende het wenst, houdt men zijn hand vast. Alles wat de stervende extra angst of verdriet voor het sterven bezorgt, moet achterwege gelaten worden, zoals: voorbereidingen treffen voor na het overlijden, overmatig tonen van eigen verdriet of lawaai maken. Indien de stervende dit wenst, bestaat de mogelijkheid tot het afleggen van de schuldbelijdenis (Widoei). Als alles erop wijst, dat het leven ten einde loopt, gaan de aanwezigen met hun gezicht naar de stervende staan. De mannen bedekken hun hoofd vanwege de uit te spreken gebeden. Het gebed Sjema Jisraeel (Sjeimes) wordt gezegd en steeds herhaald tot het feitelijke overlijden toe. De Nederlandse vertaling van dit gebed luidt: “Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één”. Men probeert het uitspreken van het laatste woord ‘één’ (echad) te laten samenvallen met het moment van sterven.

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten