Geloofsinhoud Islam

Het heilige boek van de islam is de Koran. Deze werd door God aan Mohammed geopenbaard. Daarnaast speelt de Soenna een grote rol. Hierin staat alles wat de profeet Mohammed heeft gedaan en gezegd beschreven (de hadiths). De vijf zuilen bieden een fundament en een onderdersteuning bij het in praktijk brengen van het geloof. Het gaat om: het uitspreken van de geloofsbelijdenis (shahada), het gebed (salat), het afdragen van religieuze belasting (zakat) om armen en zieken te helpen, vasten (de Ramadan) en op bedevaart gaan naar Mekka (hajj). De islam kent verschillende stromingen, zoals de soennieten, sji’ieten en soeffi’s. Soennieten zijn volgelingen van de profeet Mohammed. Sjiíeten geloven dat Mohammeds schoonzoon ‘Ali’ door Mohammed als diens opvolger is aangewezen. Islamitische mystici worden soefi’s genoemd. Door meditatie en spirituele groei proberen zij een persoonlijke band met God te ontwikkelen.

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten