Geloofsinhoud Christendom

In het christelijk geloof staat de leer en het leven van Jezus van Nazareth centraal. Jezus wordt ook wel de Messias of de Christus (=de gezalfde) genoemd. De kern van zijn boodschap is: God liefhebben en de naaste als jezelf. Hij is aan het kruis gestorven, omdat hij een bedreiging vormde voor de machthebbers in die tijd. Christenen geloven dat God hem gered heeft van de dood (“dat hij is opgestaan uit de dood”). Het christendom is ontstaan vanuit het jodendom. De christelijke bijbel omvat de joodse geschriften (Oude Testament, Eerste Testament) en de geschriften die gaan over Jezus van Nazareth (NieuweTestament, Tweede Testament). Binnen het christendom kun je twee hoofdstromingen onderscheiden: Het oosters christendom en het westers christendom waaruit weer vele groeperingen zijn voortgekomen: het lutheranisme, het calvinisme, de doperse bewegingen, het baptisme, de pinkster- en de evangelische beweging.

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten