Links

Op deze pagina vind je links naar websites met informatie over verlies en rouw voor en over kinderen en jongeren. Ook zijn links opgenomen naar sites over cultuur en religie. Op veel websites zijn ook weer links en een literatuurlijst te vinden. We hebben speciaal sites opgenomen met een forum of chat. Jongeren kunnen hier ervaringen uitwisselen en op deze manier (h)erkenning vinden. De redactie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van onderstaande links en behoudt zich het recht voor links niet te plaatsen en links te verwijderen.

Sites met een forum of chat voor kinderen en jongeren

Steun voor jongeren in rouw
Website met informatie en mogelijkheid voor onderling contact. Ook wordt informatie gegeven op scholen en jaarlijks wordt een ontmoetingsdag georganiseerd.


Doodgewoon-online
Soms is het moeilijk erkenning en steun te vinden en het verdriet te uiten op een wijze die bij je past. Deze website biedt daarom de mogelijkheid om jouw ervaring, gevoelens en gedachten te delen in de chatbox en door middel van het forum.

Stichting Achter de Regenboog
Ondersteuning voor kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een ouder, broertje of zusje. Kinderen, jongeren, ouders, verzorgers en hulpverleners kunnen online en telefonisch vragen stellen. Er is een forum voor jongeren en er zijn doorverwijsmogelijkheden naar rouwbegeleiders. Ook worden kinderweekenden/-dagen en gezinsweekenden/-dagen georganiseer

Grip op je dip
Een website voor jongeren die al een tijdje niet zo lekker in hun vel zitten of soms net even iets teveel hebben meegemaakt. De site biedt online ondersteuning en cursussen via e-mail of chatbox aan jongeren die somber of depressief zijn.

Kinderen van gescheiden ouders
Op deze site kun je via forums in contact komen met anderen jongeren van wie de ouders zijn gescheiden. Ook vind je er informatie over scheiding.

Herinnerdingen
Hier kunnen kinderen en jongeren in de vorm van een video of een verhaal een overleden dierbare gedenken.

Survivalkid
Deze site is opgezet om jongeren te helpen beter met hun thuissituatie om te gaan. Jongeren vinden op de besloten site informatie over psychische ziekten en verslaving, testjes, oefeningen, stellingen en polls. Ze kunnen chatten met leeftijdgenoten die in een vergelijkbare situatie zitten. Ook kunnen ze vragen stellen aan een hulpverlener. De veiligheid staat voorop; de chatroom is bewaakt en de deelnemers blijven anoniem.

Landelijk Steunpunt Rouw
Het Landelijk Steunpunt Rouw geeft informatie aan nabestaanden en hun omgeving. Er is een landelijk overzicht van rouwbegeleiders op de site te vinden. Via het forum kun je in contact komen met lotgenoten. 

Algemene sites over verlies en rouw 


Rouwverwerking startpagina 
Een overzicht met links naar sites met betrekking tot rouw.

In de wolken
Dit is de site van Riet Fiddelaers-Jaspers. Zij heeft veel ervaring in ondersteuning bij rouw en verlies bij jongeren. Je vindt hier naast brochures, folders en boeken ook andere materialen die kunnen ondersteunen in het rouwproces, zoals: verdrietkoffers, kaarten en handpoppen. De informatie is vooral gericht op kinderen en jongeren. 

Rouwhulp
Het kan zijn dat er, ook langere tijd na het overlijden van een dierbaar persoon, nog veel problemen zijn, Het is dan belangrijk om bijtijds ondersteuning te vinden om te voorkomen dat de problemen groter worden. Deze ondersteuning richt zich op kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar. 

Alle sterren van de hemel 
Op deze site vind je informatie over het bordspel dat door Daisy Luiten is gemaakt voor kinderen en jongeren met verlies en rouw. Het bordspel biedt de mogelijkheid om op een speelse manier bezig te zijn met leven en dood en rouw en verlies en kan in gezinnen zelf en in begeleidingen gebruikt worden om het onderwerp rouw en verlies bespreekbaar te maken.

Rouw
Op dit deel van een site voor de uitvaart vind je informatie over rouw en verlies. Via de virtuele spreekkamer kun je een vraag stellen aan rouwdeskundige Jos de Keijser.

Stichting Jonge Helden
Het doel van Stichting Jonge Helden is: voorkomen dat kinderen/tieners ernstig vastlopen, nadat ze met een ingrijpend verlies te maken hebben gehad. Dit kunnen kinderen en jongeren zijn waarvan de vader, moeder, broer of zus is doodgegaan. Of kinderen van scheidende of gescheiden ouders.
Speciale informatie: Na overlijden van een dierbaar persoon

Kind en trauma
Als je te maken hebt gehad met angstige situaties zoals oorlog, geweld, rampen, vluchten uit je land of kindermishandeling, kijk dan eens op deze site van Cogis. Er is veel informatie te vinden en er is ook een forum voor jongeren opgenomen.

Brainwiki
Deze website is ontwikkeld voor jongeren met psychische problemen én hun omgeving. De site geeft informatie over deze problemen maar besteedt ook veel aandacht aan het leven zelf. Kinderen zijn immers veel meer dan alleen de stoornis die ze hebben. 

Kind en Rouw
De stichting Kind en Rouw richt zich op het geven van voorlichting, door middel van het ontwikkelen en verspreiden van videobanden, brochures, literatuur, enz. Het doel hiervan is het vergemakkelijken van het signaleren van gedragsveranderingen die op een psychisch trauma wijzen. 

Rouw na verlies door zelfdoding

Snap jij het
Het doel van deze website is nabestaanden van zelfdoding (zelfmoord, suïcide) een stapje verder te helpen in de rouw. Maar ook de omgeving van de nabestaande kan op deze site terecht. Een van de oprichters is Ton Baakman (1966), hij verloor zijn moeder tien jaar geleden door zelfdoding. Site met forum en weblog.

113online
Op deze site kun je terecht als je het even niet meer ziet zitten. Je kunt er je vragen en problemen bespreken of voorleggen en je kunt dat doen via de e-mail, telefoon of chat.  Je kunt er dag en nacht terecht. 

Verlies ouder(s)


Wees wijzerwiki
Op deze site geven  kinderen en jongeren die geen ouders hebben of die er voor korte of lange tijd alleen voor staan, elkaar praktische handvatten waardoor het leven beter leefbaar wordt.

Verlies broer/zus

Broertjezusje
Website speciaal opgezet om jongeren en jongvolwassenen die hun broer of zus verloren hebben te ondersteunen. Het idee erachter is, hen de kans te geven hun persoonlijke verhaal ergens te vertellen om het zo met anderen te kunnen delen. Jongeren kunnen elkaar helpen door te vertellen en luisteren. Ook oudere broers en zussen kunnen er informatie vinden.

Tweeling Alleen
Een website voor mensen die een tweelingbroer of tweelingzus hebben verloren. Doel van Tweeling Alleen is door lotgenotencontact herkenning te vinden en elkaar te helpen in het rouwproces.

Rouw na zwangerschapsverlies


Fiom
Voor informatie, hulp en advies bij o.a. onbedoelde zwangerschap, adoptie en ongewenste kinderloosheid. 

Cultuur en religie 


Wegwijzer
In religies en levensbeschouwingen voor zorgverleners van het UMC Utrecht.

Publicaties Kennislink
In deze link wordt informatie gegeven over Afro-Surinaamse begrafenisrituelen. Rituelen moeten ervoor zorgen dat de geest van de overledene deze wereld rustig kan verlaten. Op deze site staan onderaan verwijzingen naar interessante artikelen.

Rouwrituelen 
Website van het Centrum voor Internationale Samenwerking Rijnmond & Midden-Holland. Hier is veel informatie te vinden over stervensbegeleiding en rouw in de multiculturele samenleving. 

Sasja Martel
Over haar boek: Sterk als de dood. Sterven en rouw in Joods perspectief.

Ode Magazine
Een verhaal over het uiten van gevoelens bij overlijden. Het speelt zich af in Burkino-Fasso en gaat over het belang van rouwen met elkaar.

Stichting Isis
Stichting I.S.I.S.: International Study-centre for Independent Search for truth biedt een open deur voor alle zelfstandige denkers. Jonge en oudere mensen vinden hier kennis die vrij is van dogmatiek,
gebaseerd op het 'hoe' (wetenschap), het 'waarom' (filosofie) en het 'waartoe' (religie) van het leven.

Uitvaartinformatie
Uitvaartrituelen en –gebruiken binnen: Doopgezinde Broederschap, Grieks Orthodoxe Kerk, Hindoeïsme, Humanisme, Islam, Jodendom, Oud-Epsicopaal Katholieke Kerk, Rooms-Katholieke Kerk, Russisch Orthodoxe Kerk, Vietnamees Boeddhisme. 

Belgische websites over rouw en verlies voor en over jongeren

Missing You 
Een initiatief voor jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder of vriend verloren hebben door sterfte en hier geregeld over willen praten met lotgenoten.

Werkgroep Verder
De Werkgroep Verder behartigt de belangen van nabestaanden na zelfdoding door het coördineren, organiseren en ondersteunen van initiatieven voor/door nabestaanden na zelfdoding in Vlaanderen. Speciaal is er informatie opgenomen voor jongeren.

Over kanker


Kankerspoken 
Een site die informatie geeft voor kinderen en jongeren met een vader of moeder die kanker heeft. Ook voor ouders, verzorgers, leerkrachten, hulpverleners en andere belangstellenden.
Via het forum is onderling contact mogelijk.

Mammarosa
Een website met informatie over borstkanker, speciaal voor migranten en allochtone vrouwen. In meerder talen is de tekst te lezen of te horen.

Klokhuis
Een uitzending van Klokhuis over een moeder die borstkanker heeft.

Overige sites

Het Nederlands Jeugdinstituut
Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het helpt organisaties in de jeugdsector de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Op deze site zijn specifieke dossiers opgenomen met informatie over: Overlijden van een ouder en Overlijden van een kind

GGNet Jeugd
GGZ-instelling voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (van 0 tot 23 jaar) in de regio Gelderland. Ondersteuning voor als je niet lekker in je vel zit of problemen hebt. 

Ervaringsverhalen
Deze site biedt een overzicht van boeken en websites met levensverhalen, ervaringsverhalen en herstelverhalen. De verhalen zijn gericht op: 
- een gebeurtenis die als indrukwekkend is ervaren (bijvoorbeeld echtscheiding, verlies van een dierbare of andere ingrijpende ervaring);
- een psychiatrische aandoening (bijvoorbeeld depressie of psychose);
- een verslavingsprobleem (bijvoorbeeld alcohol- of drugsprobleem).
Ook zijn op deze site tips te lezen voor jongeren en volwassenen voor het schrijven van je eigen verhaal.

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
De NVMW is hét platform en hét netwerk voor ruim 4000 professionals. De NVMW vertegenwoordigt het maatschappelijk werk in alle sectoren. Leden houden zich aan de beroepscode en zijn toetsbaar.

http://www.jipsite.nl/
Kom je ook uit Den-Haag, Zoetermeer of Delft? Je kan ook naar het Jip voor informatie en advies, anoniem en gratis.

http://www.veluwehof.nl/grafmonumenten/
Wanneer u een dierbaar persoon heeft verloren, komt er een moment dat u gaat nadenken over de wijze waarop u de nagedachtenis van uw dierbare op een goede manier vorm kunt geven. Waarschijnlijk overweegt u om een grafmonument te laten maken. Steenhouwerij Veluwehof Natuursteen kan u daarbij op een deskundige en betaalbare wijze helpen.”

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten