Waarmee de school rekening kan houden

- Herdenkingsdagen voor leerlingen uit verschillende culturen.

Op herdenkingsdagen zou de school leerlingen vrij kunnen geven zodat ze samen met het gezin en de familie de overledene kunnen herdenken. Het is handig een herdenkingskalender in de klas te hebben. Op deze dagen kunnen kinderen extra gevoelig zijn en kan ook in een klas-met medeweten van de leerling-aandacht worden besteed aan het verlies.

- Leerlingen die vaak moe zijn, zich minder goed kunnen concentreren en soms ook drukker of meer teruggetrokken zijn dan voor het overlijden. 


Tijdelijk zouden er vlak na het overlijden minder hoge eisen gesteld moeten worden aan leerlingen en kan een leerkracht/docent zoeken naar afwisseling tussen leren en ontspanning. Er moet wel voor worden gewaakt dat een leerling niet het gevoel heeft anders dan anderen te zijn. 

- Rouwgebruiken bij de verschillende culturen/religies op een school. 


Als een hindoeleerling bijvoorbeeld met een kaal hoofd op school verschijnt, kunnen daar door mede-leerlingen en docenten grapje over worden gemaakt. Als zij weten dat het traditie is dat het haar bij de oudste zoon tijdens de rouwrituelen wordt geschoren, kunnen dit soort grapjes worden vermeden (zie ook rituelen). 

- Leerlingen uit verschillende culturen die vaak niet hebben geleerd hulp te vragen, hun gevoelens te uiten en voor zichzelf op te komen.


Wanneer leerlingen uit niet-westerse culturen naar Nederland komen, kunnen ze problemen hebben met bovengenoemde vaardigheden. Interculturele vaardigheidscursussen voor leerlingen op school kunnen ondersteuning bieden voor leerlingen die hier moeite mee hebben.

- Leerlingen die na het verlies van een dierbare erg onzeker kunnen worden en vaak alles goed willen doen omdat er al zoveel mis is gegaan.
 

Kinderen, jongeren en ouders met verlieservaringen hebben vaak veel bevestiging nodig en complimenten. Oudste kinderen in het gezin kunnen extra belast worden. Praktische steun en huiswerkbegeleiding kunnen een optie zijn om ouders en oudste kinderen in het gezin te ontlasten.

Hulpbronnen


Het is belangrijk om op scholen in de bibliotheek een selectie te hebben van verhaaltjes of sprookjes die kinderen kunnen steunen bij verlies en rouw.  Het  pas verschenen boek: ‘Kun je internetten in de hemel?’zou in elke schoolbibliotheek een plek moeten hebben. Kinderen en jongeren uit verschillende culturen/religies zullen zich hierin herkennen. Ook kunnen scholen hen wijzen op de website waar leerlingen zelf items kunnen toevoegen of zelfstandig kunnen werken aan het Werkboek  'Kun je internetten in de hemel?'

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten