Wat een school in het algemeen te bieden heeft aan kinderen en jongeren in rouw

Regels, structuur en ritme

Als een ouder van een leerling overlijdt kan het hele gezin ontregeld zijn. De overblijvende ouder kan onvoldoende energie hebben om regels en structuur te bieden. Op school gaat alles gewoon door en kan de bekende regelmaat en structuur veiligheid bieden. Er is continuïteit. 

- Tegenwicht voor een deprimerende thuissituatie

Leerlingen hebben een plek waar ze even niet geconfronteerd worden met alle verdriet van gezinsleden, familieleden en bezoek. 

 - De mogelijkheid weer kind te zijn

Als leerlingen te maken hebben met verlieservaringen kan dat maken dat ze zich ouder en volwassener gaan voelen en anders dan andere leerlingen. Het stimuleren van contacten met andere kinderen en jongeren is belangrijk om hen weer het gevoel te geven er bij te horen. School biedt de mogelijkheid dat kinderen weer kind kunnen zijn, kunnen spelen, lachen en zingen.

- Een plek waar het oké is dat gevoelens geuit worden

Als een ouder, broer, zusje of familielid van een leerling overlijdt, komt het vaak voor dat ze de ouder willen beschermen en hun verdriet thuis niet willen laten zien. School kan een veilige plek zijn om verdriet te uiten.

- Een luisterend oor

Een vertrouwenspersoon op school kan als leerlingen dat willen een luisterend oor bieden. Leerlingen kunnen met een vertrouwenspersoonpersoon praten over hun gevoel, vertellen wat er is gebeurd en aangeven waar ze nog steun bij nodig hebben.

- Een open houding en het bieden van perspectief

Leerkrachten/docenten kunnen vertellen dat er een toekomst is en dat er hoop is. Gebruik voorbeelden waarin leerlingen zich herkennen. Atife: ‘Ik wil vragen of ik het wel goed doe, iemand die tegen me zegt dat er nog een toekomst is, dat ik nog een leven voor me heb en dat ik niet op mijn bed moet liggen piekeren.’

- Betrokkenheid en ondersteuning door: huisbezoek, herdenking op school, aanwezigheid bij begrafenis of crematie

Het kan steunend zijn als een aandachtsfuctionaris verlies en rouw samen met een collega op huisbezoek gaat, zij hun deelneming betuigen en vragen of het goed is of leerlingen en onderwijzend personeel naar de begrafenis komen of crematie. Het kan steunend zijn als er op school een herdenkingsbijeenkomst wordt gehouden en een herdenkingsplek wordt ingericht waar leerlingen nog iets kunnen schrijven in een boek. Het kan steunend zijn wanneer leerkrachten en leerlingen de begrafenis of crematie bijwonen.

 -Betrokkenheid van leerlingen bij diverse activiteiten


Het is helpend als leerlingen zoveel mogelijk betrokken worden bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten bij het afscheid, de herdenkingsdienst en de herdenkingsplek. Het kan ook steunend zijn als leerlingen en ouders brieven sturen of tekeningen naar kinderen, jongeren en ouders in rouw.

- Betrokkenheid ook na het overlijden 

Voor ouders is het belangrijk dat een vertrouwenspersoon of contactpersoon op school die het hele proces heeft meegemaakt, ook na het verlies betrokkenheid blijft tonen en af en toe aan ouders en kinderen vraagt hoe het gaat en wat ze nodig hebben. Een docent: ‘Bij ons op school wordt altijd bij de diploma-uitreiking de naam genoemd van de leerling of docent die is overleden. Voor leerlingen, collega’s en ouders is het belangrijk te weten dat we hen niet vergeten zijn. Een collega van me ging een jaar na het overlijden van een leerling met een aantal leerlingen naar het graf. De ouders lieten weten dat zeer op prijs te stellen. Voor ouders die een partner of kind hebben verloren, is het belangrijk te weten dat het goed gaat met hun kind op school. Ouders vinden het fijn van school te horen hoe het met hun kind gaat. Als het nodig is kan extra ondersteuning worden gegeven op school of in overleg met ouders gekeken worden wat het kind buiten school nodig heeft om hem weer op weg te helpen.

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten