De essentie van de mens.

Een heel mooi stuk tekst van Desiderius Erasmus.

"Laten we allereerst de vorm en het voorkomen van het menselijk lichaam in ogenschouw nemen. Het wordt toch meteen duidelijk dat de natuur, of liever God, dit wezen niet heeft geschapen voor strijd, maar voor vriendschap, niet voor dood en verderf, maar voor leven en welzijn, niet voor onrecht, maar voor weldaden.

Alle andere schepselen heeft Hij namelijk hun eigen wapens gegeven: de woedende stier rustte Hij uit met hoorns, de razende leeuw met klauwen, het everzwijn met bliksemsnelle slagtanden. De olifant kreeg niet alleen zijn massa en zijn dikke huid, maar ook een slurf om zich te verdedigen; de krokodil verweert zich met zijn pantserachtige schubben; dolfijnen hebben hun vinnen bij wijze van wapens; het stekelvarken draagt zijn pennen; de rog scherpe stekels en de haan sporen.

Sommige dieren weten zich beschermd door hun schild, andere door hun huid, weer andere door hun schubben. Sommige weten ongedeerd te blijven door hun snelheid, duiven bijvoorbeeld, terwijl andere gif als wapen gebruiken. Voeg hierbij nog een woest en afstotelijk uiterlijk, dreigende ogen, een schril geluid en een aangeboren afkeer van bepaalde soorten.

Alleen de mens werd door God naakt op de wereld gezet: zwak, kwetsbaar en weerloos, met heel zacht vlees en een dunne huid. Nergens draagt hij ook maar iets wat hem lijkt uit te rusten voor strijd of geweld. Ik zwijg erover dat de overige schepselen haast onmiddellijk na hun geboorte in staat zijn om zichzelf te verdedigen; alleen de mens blijft lange tijd volledig afhankelijk van andermans hulp. Hieruit kunnen we dus afleiden dat de mens als enig levend wezen geheel en al is geboren voor vriendschap, die hij voornamelijk smeedt en versterkt door wederzijdse steun. De natuur heeft dus gewild dat hij het geschenk van het leven niet zozeer aan zichzelf te danken heeft als aan de genegenheid van anderen, opdat hij zou inzien dat men dankbaarheid en bepaalde verplichtingen van hem verwacht.

Verder schonk ze hem een uiterlijk dat niet afstotend of dreigend is, zoals dat van andere creaturen, maar zacht en vriendelijk, een dat liefde en sympathie uitstraalt. Hij kreeg ogen vol genegenheid, de spiegels van zijn ziel, en soepele armen die omhelzen. Ze gaf hem bovendien de kus, een ervaring die harten bijeenbrengt en doet samensmelten.

Alleen de mens ontving de lach, als teken van opgewektheid, en tranen, als uiting van erbarmen en medelijden. Meer nog, hij kreeg een stem, geen woest en dreigend geluid als bij dieren, maar vriendelijk en liefelijk.

Dit was echter nog niet genoeg: de natuur gunde de mens, en alleen hem, het vermogen om te spreken en te denken, een gave die meer dan wat ook kan helpen om genegenheid tot stand te brengen en te koesteren. Zo moeten de contacten tussen mensen zeker niet op een gewelddadige manier plaatsvinden. Ze bedeelde hem toe met afkeer van alleen zijn en liefde voor gezelschap en zaaide de kiemen voor genegenheid diep in zijn hart. Ze zorgde ervoor dat wat het beste voor hem was, ook zijn grootste lust was. Wat is immers aangenamer dan een vriend, of anderzijds, wat heb je evenzeer nodig?

Zelfs indien het mogelijk zou zijn om behoorlijk te leven zonder contacten met anderen, zou men toch aan niets plezier kunnen beleven zonder gezelschap om die ervaring te delen, tenzij men natuurlijk zijn natuurlijke aarde helemaal zou verloochenen en verzinken tot het niveau van een dier.

De mens werd bovendien uitgerust met leergierigheid en drang naar kennis, wat bij uitstek geschikt is om elke vorm van barbarij in gedachten te vermijden en een bijzondere kracht heeft om vriendschappen te doen ontstaan. Want geen bloedband of andere vorm van verwantschap is in staat om mensen in een nauwere en hechtere vriendschapsrelatie te verbinden dan een gedeelde belangstelling voor studies die de moeite lonen.

Bovendien kreeg hij een wonderlijke verscheidenheid aan lichamelijke en geestelijke gaven toebedeeld. Zo kan elk individu in een medemens iets ontdekken om van te houden of te waarderen omdat het zo sterk aanwezig is, of om te verlangen en na te volgen vanwege het praktische nut en de noodzaak.

Ten slotte kreeg de mens nog een vonkje van Gods geest ingeplant, zodat hij ook zonder het vooruitzicht op een beloning uit zichzelf genoegen zou vinden in een verdienstelijk optreden tegenover iedereen. Want juist dat is eigen aan Gods natuur, dat Hij Zijn weldaden laat uitgaan naar iedereen. Wat is anders die heel bijzondere vreugde die we in ons hart voelen wanneer we begrijpen dat iemand dankzij ons is gered?

Dat is precies wat een mens dierbaar maakt voor een evenmens, dat hij zich door een speciale weldaad met hem verbonden weet. God heeft dus de mens in deze wereld geplaatst als een soort beeld van zichzelf, opdat hij als een soort aardse godheid het welzijn van de hele schepping ter harte zou nemen."

Door: shrn

Meld misbruik!
Reageer Via:
Reacties
Mooi die vergelijking met de dieren. Ja, wilde dat het waar was en de mens zich verbonden voelt met de andere mens en een afspiegeling is van God. Ben bang dat God zich verstopt heeft en wij hem weer moeten zoeken in onszelf en de ander. Wist niet dat dit van Erasmus was. Wel dat hij humanist was. Blijkt wel uit dit stukje. Dank je voor het plaatsen. Ook een troost te weten dat de mens in wezen goed is.

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten