Stervensbegeleiding, rouw en rouwrituelen binnen de islam

Abdul Wahid van Bommel

Casus

Aysja is een gehuwde Marokkaanse vrouw van 25 jaar en woont sinds haar 9e jaar met haar ouders en zussen in Nederland. Zij heeft in een winkel gewerkt, is redelijk geïntegreerd, en is op haar 18e jaar getrouwd. Haar man is kort voor het huwelijk naar Nederland gekomen en heeft geen familie in Nederland.

Aysja klopte aan bij het Riagg met klachten over depressiviteit. De oorzaak was duidelijk: haar eerste kind, een jongetje, stierf vlak voor de geboorte. Ze is daar niet overheen gekomen. Ze kreeg een jaar later een gezond dochtertje.
Aysja heeft de begrafenis van haar zoontje niet bijgewoond: die is door haar man en vader afgehandeld. Ze bleef sterk aan het kind denken (werd gefixeerd genoemd), sliep slecht, had nachtmerries en bleef emotioneel labiel. Ze leek wel steun uit de gesprekken met de psycholoog te putten, en hoopte door opnieuw zwanger te worden haar eerste zwangerschap te vergeten. In het jaar van de geboorte van haar dochter kwam echter haar lievelingsnichtje om het leven waardoor de eerste rouw weer begon te leven. Haar psycholoog was goed op de hoogte van de psychodynamiek van de rouwverwerking, hielp haar goed en zij ging intussen naar een gespreksgroep van ouders die een kind hadden verloren. Twee jaar na het overlijden van haar zoontje bezocht ze met haar man een traditionele genezer in Marokko.
Na deze reis had ze nog tweemaal een miskraam. Niets leek haar te worden bespaard, terwijl het contact met haar man en eigen familie goed was en alle voorwaarden voor een goede behandeling aanwezig waren. Ze had geen taalprobleem en haar man stond achter de behandeling, De klachten hielden echter aan en de echtgenoot wist zich geen raad meer met Aysja’s onophoudelijke huilbuien. Het begon steeds meer op een hopeloze situatie te lijken en ook de man werd ziek en was niet meer in staat om te werken.

Tweede therapeut
Op een bepaald moment vroeg de psychotherapeut zich af of er culturele of religieuze zaken over het hoofd waren gezien, of dat aan medicatie gedacht moest worden. Hij besloot een collega te raadplegen, een therapeut met een allochtone achtergrond.
Hoewel Aysja volledig aan de behaneling meewerkte en haar uiterste best deed om ‘het achter zich te laten, bestond de indruk dat zij zich op de een of andere manier vastklampte aan haar kind dat ze maar even had gezien. De fixatie leek herstel in de weg te staan en haar preoccupatie met het verloren zoontje kon ook de zorg voor haar dochtertje in de weg gaan staan. Als ze als moeder zou falen tegenover haar dochtertje zou ze opnieuw in een spiraal van ontmoediging terecht kunnen komen en dit zou de ontwikkeling van haar dochtertje nadelig kunnen beïnvloeden.
De allochtone therapeut besloot terug te gaan naar het moment van de begrafenis van het kind. De vraag werd gesteld of het sterven en de begrafenis voldoende traditioneel waren begeleid, of ingebed. Misschien was het nodig te zoeken naar een nieuw ritueel waarmee de rouw alsnog kon worden doorleefd en afgesloten. Ook de echtgenoot moest hierbij diepgaand betrokken worden, weliswaar met behulp van een tolk.

Religie
De eerste globale hypothese luidde dat wellicht sprake was van ‘doorgeschoten verwestersing’. Het ongeboren kind had al een naam gekregen en daarmee scheen een taboe doorbroken te zijn. Het ritueel van naam geven of aqiqah, zoals het in de islam wordt genoemd, vindt plaats met een offer, het scheren van het hoofdhaar, vaak op de zevende dag. Men heeft niet als gewoonte een naam te geven voordat het kind is geboren of direct bij de geboorte. Een andere mogelijke factor was ‘onvoldoende islamisering’: mensen die afstand hebben genomen van de islam kunnen daardoor ook minder steun aan hun geloof ontlenen dan traditionele gelovigen. Die putten bijvoorbeeld kracht uit het vaste geloof dat de ziel van een pasgeboren baby rechtstreeks naar de hemel gaat.
Misschien waren de westerse psychotherapeutische interventies niet verenigbaar met het rouwproces zoals cultuur of religie – in dit geval de islam – dat vormgeeft. Aanvankelijk leefde bij de therapeut vooral het idee dat het rouwproces was belemmerd omdat Aysja niet bij de begrafenis had kunnen zijn. In de therapie had daarom de nadruk gelegen op het uiten van emoties en minder op het beheersen en/of tot rust brengen van de gevoelens.
Het feit dat Aysja’s man zich geen raad wist met de emoties van zijn vrouw werd onderzocht in de sfeer van migratiegerelateerde factoren: een later naar Nederland gekomen echtgenoot die zich in een zwakke positie voelt ten opzichte van zijn vrouw omdat hij zich bijvoorbeeld minder goed kan redden in de samenleving. Alysja had nl. 8 jaar voorsprong op haar echtgenoot. Voor het rouwproces kan dit gevolgen hebben omdat het in het land van herkomst en binnen de eigen cultuur vooral zijn taak zou zijn geweest om haar emoties in goede banen te leiden. De therapeutische gesprekken werden vanuit deze – veronderstelde context – gevoerd. De mogelijkheid van een antidepressivum en ook Aysja’s rouwverwerking werden besproken. Ze was nog steeds erg moe, huilde veel en zag zowel overdag als ’s nachts beelden van haar overleden zoontje. Ze had geen eetlust. Ze vertelde beelden uit haar dromen. In een droom zag ze haar zoontje in een ladekastje van de medische dienst waar ze voor een WAO-keuring kwam. In een andere angstaanjagende droom zag ze aan de rand van haar vingernagels wormen kruipen. De therapeut draaide nu de hypothese om. In plaats van ‘Jij laat het dode kind niet los’, zei hij nu ‘Jouw probleem is ernstig want de dood laat jou niet los’ en ‘De doden moeten de levenden met rust laten’. Hiermee sloot hij aan op het culturele gegeven dat een mens door duistere krachten kan worden beïnvloed en op het feit dat sommige patiënten zich comfortabeler voelen bij een kracht buiten hen die hen iets aandoet dan bij een kracht in henzelf die daarmee ook de verantwoordelijkheid van de genezing of heling minstens voor een deel bij henzelf legt. De therapeut stelde vragen als: ‘Wanneer komen wormen aan het lichaam van een mens? Als je dood bent. Dus deze droom is een waarschuwing voor gevaar. Zolang je de dood niet verjaagt heb je geen eetlust, dus er zal iets bijzonders moeten gebeuren, dit kan zo niet doorgaan’.

Migrantentherapeut
De tweede therapeut, ‘migrantenspecialist’, genoemd, stuurde naar oningevulde culturele aspecten van de rouwverwerking. Het volgende gesprek ging over taboes, rituelen en het zoeken van bescherming tegen bovennatuurlijke krachten. Tegen Aysja werk gezegd dat door steeds de naam van haar zoontje en zijn beeld in gedachten te nemen kwade krachten uit het dodenrijk de kans kregen haar lastig te vallen. Ze bleek een foto van het doodgeboren kindje te hebben en er zelf een kopie van te hebben laten maken voor als het origineel verloren zou gaan. Van beide foto’s zou gebruik worden gemaakt. De twee therapeuten verzonnen een ritueel dat spanningsverhogend moest zijn waarmee het afscheid van de dode baby kon worden ingebed ik de religie. Ook zou de man erin dienen mee te spelen omdat hij nog bijna geen rol had gehad bij de kanalisering van de emoties van de vrouw.
De man kwam met de tegenwerping dat het binnenkort ramadan was en dat hevige emoties dan niet wenselijk waren. Dit argument werd ‘overruled’, en dat is een belangrijk punt. Hij kwam met de smoes, en dat komen we heel veel tegen., ‘In de ramadan mag dit niet, kan ik dit niet’. Hij verborg zich achter heilige dingen van de koran die helemaal niet van toepassing waren op de situatie. Daarom moet er iemand zijn die minstens daarin thuis is om te kunnen zeggen: ‘Ja, daar hebben we op dit moment even helemaal niks mee te maken’. Wat de echtgenoot zei werd overruled omdat de sterfdag van het kind anders weer voorbij zou gaan en men de therapie naar die dag wilde voeren. Aysja diende haar zoontje elke avond aan te roepen met de woorden: ‘Mohammed laat me met rust, ga terug’. Aysja zou daarmee afscheid moeten nemen van de foto en wanneer zij zich zou verzetten moest haar man haar helpen door de foto in een mooi doosje op te bergen dat hij voor haar zou kopen. De foto moest omwikkeld worden in een papier met een heilige tekst. Om te weten welke tekst dat moest zijn, zou de man een imam raadplegen.
Het echtpaar werd dringend aangeraden dit ritueel veertig dagen ’s avonds vol te houden tot aan de sterfdag van hun kind. Op die dag moesten ze samen naar het kerkhof gaan en de tweede foto met de naam van de baby achterop bij het graf van het kindje begraven.
De foto moest gedurende die periode onzichtbaar in het doosje blijven, waarop de echtgenoot moest toezien. Op aandringen van Aysja bleef een van de twee foto’s toch bij haar in het mooie doosje achter. En daarmee erkende ze haar emotionaliteit. Omdat in alle moslimculturen na de begrafenis en de eerste emotionele rouwfase veertig dagen rouwperiode in acht wordt genomen, werd ook hier deze periode gehanteerd. De pragmatische houding: ‘twee (therapeuten) weten meer van een’, sloeg goed aan en die slaat in het algemeen goed aan bij moslims.

Door: de redactie

Meld misbruik!
Reageer Via:
Reacties
Wil je de eerste zijn die reageert op dit item ? Klik op Reageer!

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten