Rouwverwerking binnen het hindoeïsme

Pandit Attry Ramdhani

Anjana is een vrouw van veertig jaar. Ze woont vanaf haar zeventiende jaar in Nederland. Zij was 23 jaar geleden hier gekomen om te studeren. Haar ouders toonden veel lef door hun dochter zo alleen naar Nederland te sturen. Ze had geen familie die haar wilde opvangen. Ze had ook niet veel geld bij zich. Ze studeerde voor een beroep in de zorgsector, daardoor was het makkelijk om huisvesting te krijgen.
Een jaar na jaar aankomst hier heeft ze haar jeugdvriend ontmoet. Chander heette hij. Dat betekent ‘de maan’. Ze vertelt lachend dat hij ook zo’n mooi rond gezicht had. Hij was ook licht van kleur. Ze schreef toen een brief naar Suriname dat ze van plan was om met hem te trouwen. Haar ouders kende zijn ouders ook, dus waren er geen zichtbare problemen. Ze konden elkaar trouwen. Anjana’s papa schreef terug: ‘Beti, mia biwi raazi, to kyaa karenge kaazi’. (Dit betekent letterlijk: Dochtertje van me, als de man en vrouw elkaar hebben gevonden, wat kunnen de ouders dan nog doen …). Ze zijn toen in het klein getrouwd: wel traditioneel, maar ze hebben niet veel mensen uitgenodigd. Daar hadden ze ook geen geld voor. Daarna zijn ze op huwelijksreis naar Suriname gegaan. De ouders van Anjana wlden namelijk dolgraag hun schoonzoon zine. Anjana en Chander hebben twee mooie dochters gekregen. Ook zij zijn later naar Suriname geweest. Chander was een goede vader en echtgenoot. Hij is twee jaar geleden overleden aan kanker. Anjana huilt. Dat doet ze iedere keer wanneer ze het heeft over zijn overlijden. Ze kan haar tranen moeilijk bedwingen. “Waarom ik? Waarom wij?”.

Psychiater versus pandit
Anjana is doorverwezen via haar psychiater. Haar psychiater vond dat in haar rouwverwerking religie en cultuur een belangrijke rol speelden. Zij vond zichzelf niet deskundig genoeg om daarmee iets te doen. Haar psychiater heeft toen aanbevolen om ook contact met de hindoe geestelijke verzorger te hebben. Anjana vond dat eerst moeilijk. Want ze heeft een familiepandit. Deze familiepandit had alle rituelen gedaan na het overlijden van Chander. Met de familiepandit kon ze moeilijk communiceren. Hij was ritualistisch ingesteld, weinig spraakzaam en helemaal niet invoelend. Anjana wilde wel met mij praten, omdat ze me een pandit van een andere orde vond. Maar zou ze daarmee haar eigen pandit niet passeren? Ik gaf haar aan dat dat niet zo hoeft de zijn. Ze hoefde niet te kiezen omdat ze zelf uitmaakte met wie ze in contact wilde blijven. Bovendien had ze na de overlijdensrituelen geen contact meer gehad met hun familiepandit. Ik werkte voor de instelling waar ze werd behandeld. Ze was niets schuldig aan mij. Met deze in, waarmee haar loyaliteitsgevoel verzwakte, ging ze verder: ‘Ben ik werkelijk niets schuldig aan u’. ‘Nee’, zei ik. ‘Ik vind je heel moedig dat je na twee jaar toch in gesprek wilt gaan’, zei ik. Anjana zei dat ze heel lang ziek is geweest. Eerst was ze depressief en wilde ze niets meer. Ze had geen zin om te leven zei ze. Maar ze heeft nog twee dochters. De één is achttien jaar en de ander twintig jaar. Voor hen wilde ze doorgaan. Niets lukte en ze werd steeds zieker en zieker. Dat kon ze hun dochters niet aandoen. Ze heeft als echtgenote gefaald, maar wilde niet als moeder falen. ‘Hoezo, gefaald als echtgenote?’, riep ik. Bij deze vraag kreeg ze een andere blik in haar ogen. Een blik waarmee ze voor zich uit staarde, maar die in werkelijkheid naar binnen keek. Ze vertelde dat haar man doodziek was. De artsen hadden het opgegeven. Haar man had het opgegeven, maar zij wilde niet opgeven. Haar man vocht tegen de ziekte en zij vocht tegen de dood. Haar familie vertelde dat Chander nog kans had om te genezen. In de binnenlanden van Suriname was een bosneger. Hij kon Chander wellicht genezen. Tegen beter weten in heeft Anjana toen twee tickets gekocht. Zij heeft Chander toen meegenomen naar Suriname. Samen hebben ze toen gevlogen en 5 uur gereden.

Schuldgevoelens
De rituelen van de bosneger hadden geen enkel effect. Chander was er door die reis alleen al veel beroerder aan toe. Wat had zij hem aangedaan? ‘Ik hoop dat hij mij kan vergeven’, zei ze. Ze huilde weer. Ik reikte haar een zakdoek aan. Meer kon ik niet doen op dat moment. Meer wilde ik ook niet doen. Ze praatte niet met mij, maar via mij praatte ze met zichzelf en met Chander. Het was een feit dat haar schuldgevoelens verweven waren met haar rouwgevoelens. Ze voelde zich schuldig naar Chander toe, dat ze hem had meegesleurd. Ze had tijdens hun reis naar Suriname en hun verblijf dar, de verslechterde conditie van haar man van dichtbij meegemaakt. En van ieder moment daarvan was zij de schuldige. Dit had ze zichzelf aangepraat en aangedaan. Ze vond dat ze hem had doorgemaakt. Als een hulpverlener die overal inspringt, zou ik tegen haar schuldgevoelens willen ingaan. Maar dat was mijn taak niet. Ik was niet om haar te leiden, maar om haar te begeleiden. De meeste mensen rondom de evenaar hebben een temperamentvol karakter. Hindoestanen zijn echter veelal introverte mensen. In Suriname leven de hindoestanen met andere bevolkingsgroepen, ook met de creolen. De creolen zijn temperamentvol en heel expressief. Ze kunnen, met lichaamstaal, hard praten, muziek en andere krachtige vormen van communicatie, zichzelf makkelijk uiten. De hindoestanen vertonen een omgekeerd beeld. Zij stellen zich heel timide op. Dit noemen we verdraagzaamheid. Van buiten is er stilte en van binnen is er oorlog. In totaliteit is er sprake van een soort schreeuwende stilte.
De hulpverlener moet weten waarop hij/zij ingaat en op welk moment. Anjana klampte zich vast aan haar schuldgevoel. Ik kon dat niet meteen van haar afpakken. Ik vroeg aan haar of ze vond dat zij haar man had doodgemaakt. ‘Nee’, zei ze. Ik zei precies hetzelfde als zij, alleen vanuit mijn mond klonk het anders. Zij mocht dit wel zeggen, ik niet. ‘Wat heb je dan gedaan? Je hebt hem meegenomen naar Suriname en hem daar laten behandelen. Waarom heb je dat gedaan?’. Ze was er even stil van, maar daarna gaf ze toch antwoord. ‘Ik wilde niet dat hij doodging. Pandit, u weet ook wel dat we niet trouwen om uit elkaar te gaan. Ik zou hoe ziek hij ook was, tot de dood voor hem zorgen. Al zou ik mijn werk moeten opgeven. Ik kan hem niet vergeten.’’Wie zegt dat u uw man moet vergeten?’ vroeg ik. Ze vertelde dat de psychiater had gezegd om haar man los te laten. Dit had ze opgevat alsof zij haar man helemaal moest vergeten. Dat deed pijn.
Ik vertelde haar dat haar geloof dat niet toestond, namelijk haar man helemaal los te laten. Ze vertelde dat ze de rituelen wel had gedaan, maar niet begreep wat ze allemaal had gedaan. Ze wilde meer van haar geloof weten. Haar familiepandit was een ritualist en niet iemand met wie je een goed gesprek kon hebben.

Rituelen
Ik vertelde dat de rituelen bedoeld waren om het stoffelijke terug te geven aan de stoffelijke natuur, want een mens bestaat uit een stoffelijk lichaam, een geest van gedachten en gevoelens en de zuivere ziel. De Atma, de ziel, is heengegaan. Het stoffelijk lichaam wordt weer teruggegeven, door het te begraven of te cremeren. Omdat het lichaam bestaat uit vele componenten wordt de ziel, die daarvan geleidelijk afstand doet, begeleidt naar het hiernamaals. Daar zijn de rituelen voor. ‘U heeft de ziel van uw man begeleid naar het hiernamaals’, zei ik. Ik zag in haar ogen een grote interesse naar mijn uitleg. Ik had haar blijkbaar op een positieve manier betrokken bij de dood van haar man. Helemaal opgelucht leek ze nog niet, maar ik had veel aan haar schuldgevoel afgebrokkeld. ‘U heeft zich ontzettend voor uw man ingezet. Daar is geen twijfel over mogelijk. U was bereid om uw werk op te geven. U heeft in uw eentje uw man meegenomen voor gebedsgenezing, omdat de artsen het hadden opgegeven. U kan niets worden verweten. U heeft uit liefde gehandeld, uit uw hart … Dat het niet heeft geholpen is niet uw schuld. Niemand kon voorspellen hoe het zou aflopen.’Ik merkte dat ik deze dingen zei toen ik de rituelen aan het uitleggen was. Ik was op dat moment een religieuze autoriteit. Ik sprak en zij luisterde. Deze andere rol sloot heel goed aan bij mijn rol als een gelijkwaardige gesprekspartner. Ik was bewust van deze rollenverandering in het gesprek.
‘U heeft de rituelen gedaan en de ziel van uw overleden man naar het hiernamaals begeleid. Zijn ziel is op reis gegaan, zijn lichaam heeft u op een eerbiedwaardige manier overgedragen aan de stoffelijke natuur. Maar zijn geest, jullie herinneringen die kan niemand van u afpakken.’Ze huilde weer. Ik gaf haar iets terug. Als je direct iemands verdriet afpakt, dan ontstaat er een andere vorm van lijden. Ik gaf haar haar verdriet weer terug. Ze leefde weer. Dit was zeer cruciaal in onze ontmoeting. Ik pakte haar lijden af en gaf haar weer haar verdriet terug. Hier kon ze mee verder gaan. Twee jaar lang had ze dit van de wereld afgeschermd; haar verdriet, omdat dit van haar zou kunnen worden afgepakt.
De stilte en de woorden in onze verscheidene gesprekken vormden een poëtisch geheel. Ik had geen missie. Als ik die had, dan was het in mijn heelheid aanwezig zijn voor de ander. In ons hedendaags productgericht denken, zal dit non-productief klinken. Maar meer of minder kan ik het niet maken. Ik probeerde in mijn heelheid aanwezig te zijn. En ik gaf haar het kostbaarste dat een mens een ander mens kan geven, en dat is ‘tijd’.
Rouwverwerking bij hindoestanen vindt plaats via rituelen die verduidelijkt moeten worden. Gebeden in mantra’s, offers en aansprekende teksten. Teksten die niet hoogdravend moeten zijn maar ook niet nietszeggend. Het gesprek is het tweede. Ook hier is cultuursensitiviteit vereist. Hindoestanen zij, zoals ik al eerder suggereerde, binnenvetters. Dat betekent dat ze net als schildpadden, die angst hebben, naar binnen zijn geklapt. Daardoor zijn ze ook vertraagd. Het gesprek is dan niet een ritueel dat heel snel voltrokken moet worden, maar waar tijd voor uitgetrokken moet worden.
Eén gesprek duurt bij mij meestal anderhalf uur lang. Tijd is het belangrijkste dat je kunt geven aan mensen met een uitgestelde of gefaseeerde rouwverwerking. Anjana deed er twee jaar over voordat ze hulp vroeg.

Beelden
Ik werk ook in het justitiewezen. In een gevangenis trof ik een keer een hindoestaanse jongeman met een tatoeage. Deze tatoeage was niets anders dan een beeld waarmee hij communiceerde met de buitenwereld over zijn rouwgevoelens. Hij was zes jaar toen zijn vader overleed. Naar zijn zeggen was het nu voor het eerst na twintig jaar dat hij hierover praatte. Hij wilde nu ook bewust en ritueel doen. Na het ritueel had hij de week daarop een tatoeage op zijn linker bovenarm. Anjana gebuikte ook beelden in ons gesprek. Het beeld dat zij mij aanreikte was dat ze zich versteend voelde. In de hindoestaanse literatuur komt er een verhaal voor van een vrouw die Ahilya heet. Ahilya werd door haar man verstoten toen een halfgod, met haar de liefde had bedreven. Deze halfgod had de gedaante van haar man aangenomen. Ahilya was zelf bedrogen, maar haar man vond dat zij hem had bedrogen. Hij vervloekte haar en zij raakte versteend. Anjana haalde dit beeld naar voren toen ze sprak over haar eigen verstening. Daarmee gaf ze haar machteloosheid aan. En ook dat ze door niemand begrepen werd. Haar schoonfamilie had haar niet in dank afgenomen dat ze Chander had meegesleurd naar Suriname. Daar viel een deur dicht. In een sterk gesloten gemeenschap zoals de hindoestaane word je iedere keer beoordeeld op je handelingen. De mythe van Ahilya was haar werkelijkheid.
Mensen met een sterke binnenwereld durven heel moeilijk te communiceren over hun innerlijke conflicten en hun geestelijk lijden. Ze houden het liever verborgen. In de communicatie zien we dan vaak dat er een ritmeverschil bestaat tussen de hulpverlener en de hulpvrager. Dat is ook de reden dat veel allochtonen ‘ja’ zeggen maar eigenlijk ‘nee’ bedoelen. Ook worden beelden vanuit het expressiemechanisme van de hulpverlener niet altijd opgepakt. De ongelijktijdige betrokkenheid van hulpverlener en hulpvrager is dan vaak de tragiek die we proberen te verhelderen middels elementen die aangereikt worden vanuit multiculturele communicatie. Hier speelt de fenomenologische informatie vaak een hoofdrol waardoor de communicatie blijft zweven.
Anjana voelde zich niet alleen gehoord maar ook begrepen. Tijdens een laatste bezoek gaf ze aan dat ze nu eindelijk over haar man kon praten met anderen, Haar rouwproces was op een bijzondere manier weggetrokken vanuit haar binnenwereld naar har buitenwereld. Daar deelde ze met anderen. Ze sprak over haar man, hun eerste ontmoeting, hun vakanties, hun leuke tijden en hun minder leuke tijden. De psychiater en ik, wij hadden haar geleid naar haar rouwverwerking die wellicht langer zou duren dan de twee jaren waarin zij vastzat. Bij de familiepandit raakte zij de voeten aan uit respect en eerbied. Zij was mijn dankbaar, gaf me een hand en ging weg.

Door: de redactie

Meld misbruik!
Reageer Via:
Reacties
Wil je de eerste zijn die reageert op dit item ? Klik op Reageer!

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten