EMDR

Troost voor Tranen in gesprek met Anja van Roon over emdr en rouw en verlies.

Anja is GZ-psycholoog en emdr-practitioner. Ze werkt bij De Jutters, centrum voor jeugd-GGZ. Haaglanden.

Wat houdt emdr in?

EMDR betekent eye movement desensitisation reprocessing. Het is een relatief jonge methodiek die gebruikt wordt bij trauma, maar inmiddels ook in de verslavingszorg, bij eetproblemen en bij rouw en verlies wordt gebruikt. EMDR wordt over de hele wereld toegepast.

Hoe wordt emdr toegepast bij rouw en verlies?
EMDR werkt bij gestagneerde rouw en bij ontbrekende rouw. Je hebt het dan over gecompliceerde rouw. In emdr wordt geprobeerd de blokkades waarom rouw niet op gang komt of gestagneerd is, op te heffen. EMDR ‘geneest’ rouw niet, maar neemt blokkades weg waardoor het zelfgenezingsproces op gang komt.

Wordt er bij emdr rekening gehouden met interculturele aspecten bij rouw en verlies?
Ja, bij gestagneerde rouw is het bijvoorbeeld van belang te weten hoe rouwrituelen verlopen in de desbetreffende cultuur/ religie/ levensbeschouwing.
Je moet er achter zien te komen waarom de rouw niet op gang is gekomen, aansluiten bij religie en overtuigingen die mensen hebben en bij manieren van coping. Vormen van coping kunnen zijn: bidden, mediteren, een mis laten lezen, kleding opsturen naar arme landen, geld geven aan wezen, ed. Wat je nog kunt doen geeft een gevoel van controle en het gevoel dat je nog iets goeds kunt doen voor de overleden dierbare. Door hier naar te vragen kan je erachter komen waar pijn,verdriet, boosheid en schuldgevoelens mee te maken hebben.

Kun je voorbeelden noemen uit de praktijk?

In sommige culturen mogen vrouwen niet mee naar de begrafenis. Uitgezocht moet dan worden of het klopt dat dat niet mag en van wie het niet mag. Zelf kun je aangeven hoe hier in verschillende stromingen over wordt gedacht. Ook kan gekeken worden naar de behoeften en overtuigingen van de vrouw zelf en naar de gevolgen voor haar als ze wel zou meegaan terwijl dit niet mag. Het staat haaks op ons idee over afscheid nemen. Het is goed je dat bewust te zijn. Ik heb een meisje van 5 jaar begeleid. Ze kwam uit Zuid-Afrika en haar moeder was overleden. De familie heeft dat niet tegen haar gezegd en wel tegen mij. Ik mocht het niet vertellen. Tegen het meisje werd gezegd dat haar moeder op reis was. Als ze 18 jaar zou zijn, zou het haar volgens de tradities gezegd worden. Het meisje had emotionele problemen. Het botste met mijn eigen opvattingen en overtuigingen. Het betekent dat je voorzichtig moet zijn om een insteek te kiezen. Ik heb ervoor gekozen mee te gaan, het niet te zeggen. Het kostte me veel moeite. Ik ben in de behandeling stuttend en steunend geweest.
Ik kon geen uitspraken doen of troost geven.
Een ander voorbeeld is van een jonge vrouw die zag dat haar oma gestikt was in haar eigen bloed. Ze ging dagelijks naar het graf, kon nauwelijks ademhalen. Ze kreeg de opdracht het bezoek aan het graf te beperken tot een paar keer per week, zodat ze weer op adem kon komen. Het was een manier om haar te verontschuldigen. Het gaf haar weer lucht.
Dat gebeurt ook tijdens EMDR. Bij haar is de EMDR gericht geweest op de traumatische herinneringen die gekoppeld waren aan schuldgevoelens. Haar oma had haar gezegd geen ambulance te bellen , maar haar moeder had haar daar wel opdracht toe gegeven.
Kernzaken die naar boven kwamen waren: de manier waarop oma doodging en het tegen de wens van oma in bellen van de ambulance. Dit is met emdr behandeld. Na de behandeling bleek dat ook overige klachten als ‘irritaties, depressie, angst, controlebehoefte, woedeaanvallen en herbelevingen, verdwenen waren.
Met een ‘schone DSM’ is ze weggegaan. Nu kon ze aan haar rouwen toekomen.

Door: de redactie

Meld misbruik!
Reageer Via:
Reacties
Wil je de eerste zijn die reageert op dit item ? Klik op Reageer!

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten