Gods liefde is eindeloos

Kerstnachtmis. 2004: Mijn vader en ik in de kerkbanken. 2013: Mijn vriend en ik in de kerkbanken. De ervaring van Gods Liefde.

23.00 uur

24 december 2013

Over een uur zou mijn vader, als hij nog geleefd zou hebben, 90 jaar geworden zijn. Ja, dat klinkt heel erg oud… aan de andere kant, had het best gekund. Mijn groot moeder is een paar maanden 98 geworden.

Te midden van vele mensen zit ik in de kerstnachtmis. Veel vrienden van mij en familie hebben mij de afgelopen 6 jaar vergezeld. Daar ben ik heel dankbaar voor. Alleen tijdens de kerstnachtmis in de kerk vond ik maar niets…

Toen mijn vader nog leefde zaten we samen in de kerkbanken. Mijn moeder stond (en staat nog steeds) op het altaar in het kerkkoor. Af en toe deed ik dan zijn mouw van zijn jas omhoog, om te kijken hoe laat het was. Zelf droeg ik toen al geen horloges. Als het 12 uur was geweest, fluisterde ik altijd even, tussen het gezang en de gebedjes door, ‘gefeliciteerd’ zijn kant op.

Hij vond zijn verjaardag minder belangrijk dat de viering van de geboorte van het kindje Jezus. Als klein meisje was dat voor mij anders natuurlijk.
Nu als groot meisje zie ik de schoonheid in van het verhaal. 6.5 jaar na zijn dood, 6x zonder hem in de kerkbanken met de nachtmis van Kerst, kan ik het niet meer met hem delen. Wat ik nu weet. Hoe ik nu tegen het leven aan kijk. Nooit meer filosoferen, nooit meer vragen hoe hij denkt over het leven.

Toen als klein meisje had ik geen interesse, wilde ik het niet, vond ik het ‘stom’.
Nu, als groot meisje heb ik des te meer de behoefte, en kan het niet meer.

Al weet ik dat hij alles ziet, mij ziet en wat mijn houding nu is naar het leven toe. En met wie. Want, naast mij zit in deze kerstnacht een persoon waar ik zielsveel van houd. Nog geen half jaar geleden ontmoet. En nu al zo dankbaar voor deze intense ontmoeting.

Uitgerekend nu, zeker geen toeval, luister ik naar de preek van Pastoor Rentinck die ik hieronder met jullie wil delen. Over de Liefde. Gods liefde die we ten allen tijden kunnen voelen en ervaren. Ook als we niet weten hoe. Want, Gods liefde is eindeloos...

“We zijn hier gekomen door het duister van de nacht, om hier bijeen te zijn in een zee van licht. Net als het volk Israel en zoals Maria en Jozef en de herders leven wij in een wereld met veel duisternis van oorlogsgeweld en dood, met vele vluchtelingen, met veel armoede. En toch, net als de mensen toen zullen we hier van Godswege een boodschap horen van licht en van vreugde: Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk: Heden is u een redder geboren Christus de Heer. Komen we eerst tot inkeer, beseffen we dat er ook duisternis is in ons eigen hart, vragen we om vergeving, roepen we Gods ontferming over ons af.

Het is goed, dat we in deze nacht met veel meer mensen samen zijn dan gebruikelijk. Het is goed dat er ook heel veel mensen, die niet in de kerk komen, toch Kerstmis vieren. Want wat we hier vieren is niet bedoeld voor een kleine groep kerkgangers, maar voor alle mensen. Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk, hoorden we van een engel des Heren. En Paulus bevestigt in de tweede lezing: De genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Gods genade, Gods liefde gaat uit naar alle mensen, niemand uitgesloten.

Al in het volk Israel leefde het geloof, dat God geen verre abstracte God is, maar een God die begaan is met zijn volk en het in liefde nabij wil zijn. Dat is net als de liefde tussen twee mensen: als mensen van elkaar houden, dan willen ze graag samen zijn. Zo is het ook met God: als een liefdevolle bruidegom wil Hij met heel de mensheid als zijn bruid in liefde samen zijn. Maria is de vertegenwoordigster van heel de mensheid. Zij werd overschaduwd door de Geest van Gods liefde en het kind dat uit deze huwelijksgemeenschap geboren werd, is Jezus Christus, God en mens: in Jezus’ liefde komt Gods liefde ons tastbaar, menselijk nabij.

Eenmaal volwassen is Jezus deze vreugdevolle boodschap in woord en daad gaan verkondigen: met Hem is het rijk van Gods liefde nabij gekomen. Aan Jezus zien we dat God niemand uitsluit van zijn liefde. Zijn liefde gaat niet alleen uit naar zijn volksgenoten, maar ook naar de bezettende macht en alle heidenen. Hij heeft een voorkeur voor armen en zieken, Hij houdt ook van mensen die niet deugen, die als zondaars bekend staan, van mensen die van de duivel bezeten zijn. Ja, Hij heeft extra zorg voor mensen die over het hoofd worden gezien en die verloren dreigen te lopen: Hij gaat naar ze op zoek en is vol vreugde als Hij een verloren schaap terugvindt. Ja, Hij houdt zelfs van mensen die Hem geselden en bespotten onder het kruis, en hij bidt voor ze: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zo heeft Hij laten zien, dat God werkelijk niemand uitsluit van zijn liefde.

En dit houdt niet op met Jezus’ dood. Aan het Laatste Avondmaal belooft Jezus zijn leerlingen, dat ze in liefde met Hem verbonden blijven: als jullie in liefde met elkaar en met allen leven, mag je weten dat de Vader en Ik en de heilige Geest in jullie zijn, dat in jullie menselijke liefde de liefde van God tastbaar, menselijk wordt. Als wij hier en thuis in liefde samen zijn, mogen we vertrouwen, dat Gods liefde tastbaar aanwezig is als de bron van onze liefde. En als wij niemand uitsluiten van onze liefde, wordt het tastbaar dat God niemand uitsluit.

Onze geweldige paus Franciscus heeft onlangs zijn eerste grote brief met zijn pastoraal plan geschreven met als titel Evangelii gaudium, wat betekent: de vreugde van de Blijde Boodschap. De paus merkt op dat veel christenen somber zijn alsof ze van een begrafenis afkomen. Daar tegenover getuigt hij van de vreugde, die wij als christenen mogen hebben. Deze vreugde ligt in de blijde boodschap, dat God van ons allen houdt. Wat mij ook overkomt, wat ik ook doe, ik mag vertrouwen: God houdt van mij, ik blijf zijn kind. Deze vreugde om de menswording van Gods liefde wens ik ons allen van harte toe.”

Uit: lezingen: Jesaja 9, 1-3 + 5-6; Titus 2, 11-14 en Lucas 2, 1-14
http://stmartinusutrecht.nl/index.php?page=preek-van-de-week

Door: trixvanhest

Meld misbruik!
Reageer Via:
Reacties
anoniem

Meld misbruik!
Lijkt me heerlijk zo in God te geloven en op Hem te vertrouwen! Ik heb dat jammer genoeg niet. Maakt het misschien daardoor ook moeilijker!
Wat mooi en wat fijn dat je dit met ons deelt. Andere jaren ging ik ook altijd naar de Kerstnachtmis. Daar voelde ik net als jij een groot gevoel van saamhorigheid en van hoop op licht en liefde. Mooi zoals je beschrijft hoe je daar was met je vader en nu met je vriend en hoe je er nu tegen aan kijkt. Wens je een heel goed 2014.

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten