Over een koningin gesproken.....Deel 2

Zo gebeurde. Ze ging die ochtend na het ontbijt, mooi aangekleed naar de koning en boog diep voor hem. Hij keek op. De laatste dagen was hij wat teleurgesteld in de meisjes die langs kwamen.

Hij had net bedacht dat zijn personeel maar een voorselectie moest maken, want het schoot niet op. Toen zag hij Esther. Daar stond ze, wat afwachtend na haar knikje door de knieën en de verplichte buiging.
Ahasveros was meteen weg van Esther! Wat een mooie vrouw wat dat. Hij nodigde haar uit om dichterbij te komen om verder kennis te maken.
‘Kom dichterbij kind (want dat was ze eigenlijk nog wel met haar 15 jaar) en neem hier plaats’.
De uren verliepen, de ochtend, de middag, de avond en de nacht. Esther was heel lief voor Ahasveros en hij genoot van haar.
De volgende dag had hij zijn beslissing genomen. Ahasveros pakte de diadeem met diamanten die alleen koninginnen mochten dragen en zette die op haar hoofd. Vanaf dat moment was ze zijn vrouw en dus de koningin.
Weer werden er grote feesten gegeven in het hele land. Iedereen was blij met de nieuwe mooie koningin.

Mordekai zat vaak in de poort, de ingang van de stad. Daar zaten veel mannen. Zo konden ze zien wie er in en uit de stad gingen. Het was ook meestal wel gezellig. Je hoorde nog wel eens wat.
Op een dag zaten er twee mannen in de poort met elkaar te fluisteren. Ze beraamden een aanslag op de koning en ze dachten dat niemand hen hoorde. Maar Mordekai zat net om het hoekje en kon alles woord voor woord verstaan. Hij ging gauw naar Esther en vertelde het aan haar. Zij ging naar een van de hovelingen van de koning en die vertelde het verder. De koning gelaste meteen nader onderzoek. Inderdaad wees dat onderzoek uit dat die twee mannen de koning wilden doden. Toen werden ze zelf gedood. Ja, zo ging dat in die landen.

Koning Ahasveros had een eerste minister. Die heette Haman. Hij was na de koning de belangrijkste man aan het hof. Iedereen moest voor hem buigen en dat maakte hem in zijn eigen ogen nog belangrijker. Hij genoot van zijn macht en nam vaak maatregelen alleen maar omdat hij het leuk vond zijn eigen macht uit te oefenen. Soms liep Haman zomaar voor de lol door de stad en liet daardoor telkens mensen voor hem buigen. Iedereen boog altijd.
Er was één man die niet voor Haman boog. Dat was Mordekai. Die bleef beleefd staan, groette Haman, maar boog niet. Toen Haman vroeg waarom hij niet boog zei Mordekai: ‘Ik buig alleen maar voor de Allerhoogste, voor God’.
Dat maakte Haman woedend. Dat zou hij hem betaald zetten!! Hij wist dat Mordekai een jood was maar hij wist niet dat hij de oom van de koningin was.
Omdat Haman wraak wilde nemen op Mordekai bedacht hij een plan. Hij ging naar de koning en ze: ‘Er zijn mensen die zich niet aan onze wetten houden. We moeten hen straffen!’
De koning wist niet precies aan welke wetten ze zich niet hielden maar hij liet Haman zijn gang gaan. Iedereen moest zich immers aan de wetten houden. Hij gaf Haman zijn zegelring zodat hij alle maatregelen in naam der koning kon bevestigen. Haman had daarmee de macht van de koning zelf. Kun je meer hebben?

Haman liet alle herauten weer het land in gaan met de volgende boodschap: ‘Alle joden moeten gedood worden omdat ze zich niet houden aan de wetten van het land. Ze willen alleen buigen voor hun eigen God en niet voor de machtigen der aarde. Alle joden zullen op een en dezelfde dag gedood worden: de dertiende van de volgende maand. Hun bezittingen kunnen daarna geplunderd worden’.
Verschrikkelijk he? Wat zullen de joodse mensen geschrokken zijn. Heel veel andere mensen waren ook geschrokken. Alle steden waren in rep en roer. De joodse mensen hulden zich in rouwkleren, dat wil zeggen ze hulden zich letterlijk in zak en as.
Intussen ging Haman een drankje drinken bij de koning en hij zei dat hij goed werk had verricht. De koning bedankte hem daarvoor zonder verder door te vragen.
Mordekai had het bericht ook vernomen en trok zijn rouwkleren aan. Hij vroeg zich af of hij iets kon doen.
Ook Esther had de berichten vernomen en liet een van de bedienden naar Mordekai gaan om hem uit te nodigen aan het hof van de koningin. Maar Mordekai kwam niet. Met rouwkleren mocht je immers niet in het paleis lopen en hij wilde geen andere kleren aantrekken. Wel vertelde Mordekai tegen de bediende wat er gaande was. Hij moest alles tegen Esther zeggen en vragen of ze naar de koning wilde gaan. Ze moest hem smeken om clementie voor haar volk.
Esther hoorde de bediende aan en gaf de volgende boodschap voor Mordekai mee terug: ‘Alle mensen weten dat ik niet zomaar naar de koning kan gaan. Dat kan de doodstraf betekenen. Dus ik ga niet. Alleen aan wie de koning de gouden scepter toereikt, blijft in leven. Ik ben al in geen dertig dagen bij de koning geroepen…. Geen idee wanneer hij me weer roept’.
Maar Mordekai was niet tevreden met haar antwoord. Hij liet haar zeggen: ‘Denk maar niet dat jij de enige bent die gespaard wordt, omdat je in het paleis woont. Integendeel, als jij nu blijft zwijgen zal er toch redding komen, maar jij zult te gronde gaan. Misschien ben je hierom wel uitgezocht om koningin te worden’.
Dat zette Esther aan het denken. Mordekai kon wel eens gelijk hebben. Ze besefte dat ze iets moest doen een maakte een plan.
Via de bediende liet Esther aan Mordekai weten: ‘Laat alle joden drie dagen vasten en bidden. Ik ga dat zelf ook doen. Dan zal ik naar de koning gaan, tegen de wet in. Als ik om kom, kom ik maar om’.
Mordekai nam deze boodschap aan en ging zijn joodse volk op de hoogte stellen. Zo gebeurde. Drie dagen werd er gevast en intens gebeden door het joodse volk. De derde dag kleedde Esther zich als koningin aan, liet haar bedienden een maaltijd maken en ging naar de vertrekken van Ahasveros. Wat een moed! Wat een lef! Haar hart klopte in haar keel. Ze liet echter niets merken van de spanningen die ze in haar buik voelde.
Langzaam liep Esther verder de grote troonzaal in. Ze zag Ahasveros in de verte zitten. Toen zag Ahasveros haar ook en hij was blij met haar. Hij lachte. Dat gaf haar moed. Hij reikte haar de gouden scepter aan. Esther beantwoordde dat gebaar door met haar vingertoppen de scepter aan te raken, zoals het hoorde.
‘Esther, mijn mooie en lieve koningin, wat is je verzoek? Al vraag je om juwelen of mijn halve koninkrijk, je zult het krijgen’.
Esther was slim. Ze wist precies wat ze wilde en dus zei ze: ‘Als het de koning goeddunkt, komt u bij mij in mijn paleis, samen met Haman de maaltijd gebruiken?’
‘Ja! Natuurlijk!’
En tegen de bediende: ‘Ga onmiddellijk Haman halen en laten we naar Esther gaan’.
Ahasveros en Haman kwamen bij Esther in haar paleis. Ze aten van de maaltijd en dronken van de heerlijke wijn.
‘Maar nu moet je me toch zeggen wat je wilt, liefste. Ik wil je alles geven’, zei Ahasveros.
Esther glimlachte met haar liefste glimlach: ‘Als het de koning behaagt, kunt u dan morgen, samen met Haman nòg een keer komen eten? Dan zal ik zeggen wat ik wil. Ik moet nog even nadenken’.
De koning knikte: ‘Dat is goed.’
Esther liet de spanning oplopen en dat was heel wijs in deze situatie.
Haman intussen, ging vrolijk en opgewekt naar huis. Maar toen zag hij Mordekai in de poort. Die stond niet voor hem op om te buigen, terwijl alle mannen in de poort dat wel deden. Mordekai stond kaarsrecht tussen die buigende mensen. Dat maakte Haman ziedend, maar hij hield zich op dat moment in.

Kijk bij Verhalen voor deel 3

Door: de redactie

Meld misbruik!
Reageer Via:
Reacties
Wil je de eerste zijn die reageert op dit item ? Klik op Reageer!

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten