Wie in Mij gelooft...

Zes jaar geleden overleed mijn vader. Drie jaar geleden zetten we een grafmonument neer met de tekst: 'Wie in Mij gelooft, zal leven in eeuwigheid'. Dit jaar waren we bij een kerkdienst aanwezig en hoorden we deze woorden weer opnieuw. Troost...

Vrijdag 22 maart 2013. Mijn moeder en ik zitten samen met een handjevol andere mensen in de knusse kapel van de Aloyssiuskerk. Af en toe schijnt de zon door de glas-in-lood ramen naar binnen. Een diversiteit aan kleuren spreidt zich uit in de kleine ruimte. Het is lekker warm mede door de vele lichtjes van de kaarsen die dansend hun warmte uitstralen.

Als de priester en de misdienaar de ruimte binnentreden, gaan we eerbiedig staan. Ik ben katholiek opgevoed en bekend met de rituelen en gebruiken. Als kind zat ik iedere zondag braaf tussen mijn ouders in de kerkbanken. Dat is allang niet meer het geval. De afgelopen jaren heeft mijn hart veel troost en levenswijsheid gevonden bij het boeddhisme. Twee keer per jaar ben ik er bij: met de Kerstnachtmis en de Paaswake. Deels vanuit traditie, deels bezinning voor mezelf. En ook een beetje omdat mijn moeders stem al jaren het kerkkoor versterkt…

En vandaag ben ik ook aanwezig, een uitzondering op de regel. Maar het is dan ook een bijzondere dag: het is precies zes jaar geleden dat mijn vader is overleden.

Ik luister naar de priester. In zijn preek legt hij het verhaal over Lazarus uit. Jezus heeft vele wonderen verricht. Hij liet een blinde man weer zien en wekte Lazarus op uit de doden. De goede man was al 4 dagen gestorven. Door deze wonderen, gingen steeds meer mensen in Jezus geloven. Of je nu deze gebeurtenissen letterlijk neemt of symbolisch maakt mij niet zoveel uit. Je zou het ook zo kunnen zien: geestelijk ‘dode’ mensen schonk hij een nieuw leven.

Deze week is het Pasen. Op Witte Donderdag wordt herdacht dat Jezus samen met zijn apostelen het ‘laatste avondmaal’ nuttigde. Vele schilders lieten zich hierdoor inspireren. De bekende fresco van Leonardo da Vinci is daar een mooi voorbeeld van. Het is de laatste maaltijd voordat hij wordt verraden en zijn lijdensweg begint. Op Goede Vrijdag gedenkt men de dood van Jezus. Jezus sterft dan aan het kruis. Met Pasen, de dagen erna, viert men zijn opstanding. Meerdere keren openbaart Jezus zich direct na zijn dood aan zijn volgelingen om hen vrede en vertrouwen mee te geven.

De priester hoor ik verder vertellen over het verhaal van Lazarus. ‘Als Jezus het dorp nadert waar Lazarus begraven ligt, spreekt hij eerst met Marta, de zus van Lazarus. Jezus zegt haar: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat?” Marta knikt. Samen gaan ze naar het graf. Jezus roept: “Lazarus, kom naar buiten!” En de dode kwam tevoorschijn.’

De priester legt uit dat Jezus wist dat als hij dit wonder zou verrichten, hij zijn eigen doodvonnis zou tekenen. Het verhaal over dit wonder deed namelijk snel zijn ronde. Zo hoorden ook de hogepriesters, die indertijd de leiding hadden, wat er was voorgevallen. En men werd bang. Bang dat als ze hem zijn gang lieten gaan, iedereen hem zou gaan geloven en dat hij te veel macht zou krijgen. Bang om hun eigen macht te verliezen en dat het volk tegen hen zou keren, beraamden ze een plan om hen te doden.

Een half uur later lopen mijn moeder en ik naar het graf van mijn vader. De zon zet het prachtige beeld, dat we als grafmonument hebben laten maken, in vuur en vlam. Op de sokkel lees ik de zin die we op de steen hebben gegraveerd en herken meteen deze uit het verhaal van Lazarus: “Wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid” (Joh 10:25)

Moge deze zin voor iedereen die iemand heeft verloren een troost zijn. Een troost om te weten dat onze doden niet dood zijn maar slechts getransformeerd zijn en voortleven in een andere dimensie.

Door: trixvanhest

Meld misbruik!
Reageer Via:
Reacties
Prachtig, zoals je het hebt beschreven.
Prachtig...wat een troost met elkaar op deze manier invulling te geven aan een dag die zo belangrijk is.
Wat een mooi verhaal. Ik kende dit verhaal niet. Weleens van Lazarus gehoord..dat wel.Interessant om te lezen. Het geeft wel houvast inderdaad als je gelooft dat onze doden voortleven. Ik geloof hier ook in. Deze gedachte geeft me wel steun.

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten