Lot/Lüt,

Een man die te weinig troost ontving. Een verhaal uit de joodse, christelijke en islamitische traditie. Naverteld door Corry van Straten.

Hij verloor jong zijn ouders. Een jaar of elf zal hij geweest zijn. Misschien iets ouder. De pijn van het gemis trok door zijn hele lichaam. Er waren geen woorden voor. Niemand probeerde ook om woorden te vinden. Maar de klaagvrouwen huilden en schreeuwden het uit. Het deed hem niks. De plechtigheden van de begrafenissen gingen langs hem heen. Anderen deden en rouwden. Hij liet gebeuren. Hij vluchtte weg van de pijn en wilde die niet voelen. Hij wilde meedoen met de andere jongens: spelen, zwerven door de velden, ontdekken, leren….

Zijn oom en tante trokken zich de situatie van deze jonge wees aan. Ze namen hem op in hun midden. Er was ruimte voor hem. Hij accepteerde omdat het nu eenmaal niet anders kon. Er werd voor hem gezorgd. Zijn oom en tante waren jong en kinderloos en gingen emigreren. Ze namen hem mee naar een ander land. Er werd verder weinig tijd besteed aan het verlies van zijn ouders. Geen extra aandacht voor hem. Lot ging mee met de grote groep mensen die gingen emigreren onder leiding van zijn oom en tante. Zijn pijn verdween in de diepere lagen van zijn ziel.

Emigratie is iets van alle tijden. Er was een stem door zijn oom gehoord. Die stem beloofde een betere toekomst in dat andere land. Zijn oom en tante gehoorzaamden die stem. Vooral zijn oom had een bijzondere relatie met die stem die volgens hem van God kwam. Volgens zijn oom de enige God die er was. Zijn oom had een groot vertrouwen in de toekomst en in die God.

De reis was lang, helemaal naar Egypte…. Vanuit Mesopotamië. Ze kwamen niet snel vooruit. De jonge wees keek zijn ogen uit. Hij verveelde zich geen moment. Steden, woestijnen, oasen, markten, handelsreizigers, karavanen… Er werd veel rijkdom verdiend. Stoere mannen, machotypen die bij het minste of geringste met elkaar op de vuist gingen. Soms vloeide er bloed. Verleidelijke vrouwen achter dunne sluiers met amandelogen die schitterden. Een opgroeiende jonge man zoals hij nu was, met beginnende niet te stuiten begeerten… Hij had zijn eerste ervaringen met vrouwen en was onverzadigbaar. Hij wilde meer en meer. Niemand stopte hem. Nieuwe werelden gingen voor hem open. Hij dacht niet meer aan zijn ouders. Alle invloeden zoog hij in zich op. In die tijd ontstond zijn levensontwerp. Hij zou koopman worden, handelaar. Dieren en goederen kopen en verkopen om er rijk van te worden. Het spel van de handel, het wagen en het risico’s nemen trok hem wel. Hij was niet zoals zijn oom en tante bezig met een God. Er waren immers zoveel goden... Tempels genoeg. Die goden spraken elkaar geregeld tegen… Alle streken waar ze doorheen trokken hadden hun eigen goden. Lot liet zich daar niet door beïnvloeden.

Maar zijn oom en tante bleven niet in Egypte. God had hen een ander land beloofd en daar gingen ze naar toe. Ze waren rijker geworden door het fokken van dieren en door de handel. Naast meer schapen, runderen, geiten, kamelen en paarden, gingen ook slaven en slavinnen uit Egypte mee naar Kanaän. Lot had nu zijn eigen kudden, knechten en ook wat slaven en slavinnen. Hij deelde in de voorspoed van zijn oom en tante. In Kanaän zouden ze zich vestigen. Volgens zijn oom, die nu een sjeik met macht was geworden, was dit het door God beloofde land.

In Kanaän werd een vrouw voor Lot gezocht. Hij trouwde haar, maar bleef bij zijn oom en tante wonen, als één grote familie. Het was Lot aangenaam. Ze kregen twee dochters. Maar al na een paar jaar lagen de knechten van zijn oom en zijn eigen knechten met elkaar overhoop. Voortdurend. Over de grazige weiden voor de schapen, over het beperkte beschikbare water voor de dieren, over van alles…. Dan gingen ze met elkaar op de vuist en vielen er gewonden en soms zelfs doden. Lot en zijn oom gingen zich beraden. Er was inderdaad niet zoveel water en groen gras voor iedereen. De kudden waren groter en groter geworden. Misschien moesten ze maar uit elkaar gaan…..

Ze wandelden samen naar een hoog punt en konden vandaaruit de hele omgeving bekijken. Zijn oom zei: Laten wij geen ruzie met elkaar maken en onze knechten evenmin. Wij zijn familie van elkaar. Het hele land ligt voor je. Het is beter dat je gaat. Ga jij links, dan ga ik rechts. Ga jij rechts, dan ga ik links’.
Lot liet zijn blik over alle vlakten gaan. Hij mocht kiezen. Het land langs de rivier de Jordaan was rijk aan water. Dat gebied werd wel de tuin van God genoemd. Zo mooi en vruchtbaar. Daar wilde Lot wel naar toe. En zo gebeurde. Hij nam afscheid en dankte zijn oom en tante voor al hun goede zorgen. Hij ging naar de stad Sodom en sloeg daar zijn tent op. De stad Sodom had een slechte naam vanwege het vele onrecht dat de zwakkeren werd aangedaan, maar Lot trok zich daar niets van aan.

Hij had genoeg van het zwerven door de wildernis en de woestijn. Zijn vrouw was een dochter van een rijk man. Ze was van kinds af aan gewend om in grote weelde te leven. Lot en zijn vrouw waren blij met elkaar. Ze pasten bij elkaar en hielden van elkaar. Lot werd rijker en rijker en liet een schitterend huis binnen de stadsmuren bouwen. Zijn vrouw maakte het huis mooi met kostbare meubels, exotische planten in de binnentuinen en klaterende fonteinen die koelte veroorzaakten. De vrouw van Lot droeg kleding van de fijnste stoffen met kostbare sieraden. Er werden kunstenaars uitgenodigd om de wanden te versieren met fresco’s. Ze waren gelukkig, Lot en zijn vrouw en hun twee dochters.

Lot was nu een welvarend en belangrijk man die aanzien genoot in de stad. Vaak vroeg het stadsbestuur hem om raad. Bovendien konden vreemdelingen en reizigers altijd op een gastvrije ontvangst in hun huis rekenen. Er was voor hen altijd onderdak en voldoende voedsel. Die woestijngewoonte om vreemdelingen gastvrij te ontvangen was Lot niet vergeten. Die gewoonte had hij geleerd van zijn oom en tante. Het hoorde nu ook bij hem. Vaak zat hij in de stadspoort en haalde de onbekenden er zo tussen uit. Dan nodigde hij hen bij hem thuis. Kortom het leven was geslaagd en Lot had zijn levensdoel bereikt en kon rusten op zijn lauweren.

Net als in Egypte was deze stad Sodom gevuld met stoere ruwe mannen die graag met elkaar op de vuist gingen. Het kon nogal eens onrustig zijn, zowel overdag als ‘snachts. Bovendien was er in Sodom geen bescherming van de zwakkeren. Voeg daarbij een vrije seksuele moraal en het gevolg is dat mensen gebruikt en misbruikt werden. Vooral jonge zwerfkinderen waren slachtoffer, maar ook veel vrouwen die door niemand beschermd werden. Er werd veel door hen gebeden en geroepen tot allerlei goden.
Het lot van de lijdenden deerde Lot niet. Het liet hem koud, hoewel hij het allemaal wel wist en ook gezien had. Hij leefde in zijn veilige stadswoning met zijn vrouw en zijn dochters. Hij zag of wilde niet het leed en het verdriet zien. Hij kon er toch niets aan doen. Het was alsof hij een blinde vlek had voor het lijden van anderen.

Eens hadden Lot en zijn vrouw bijzondere gasten, jonge mannen, vreemdelingen. Lot had ze bij de stadspoort opgepikt en mee naar huis genomen. Ze kregen een maaltijd voorgezet. Terwijl ze zaten te eten, werd er op de deur gebonsd. Mannen uit de stad hadden de mooie vreemdelingen gezien. Ze wilden seksuele omgang met hen. Het was een grote groep vooral jongere mannen en sommigen van hen waren behoorlijk dronken. Ze bonsden op de deur van het huis en riepen: ‘Waar zijn die mannen die voor vannacht bij u hun intrek hebben genomen? Breng ze naar buiten, dan kunnen wij omgang met hen hebben’.
Maar dat kon Lot niet toestaan. Vreemdelingen waren voor hem volgens de woestijntraditie bijna heilig. Hij zei tegen de mannen in de opening van zijn voordeur: ‘Doe die mannen geen kwaad aan, maar ik heb twee dochters, ze zijn nog maagd. Je mag hen hebben en met ze doen wat je wilt…’
Maar de mannen worden boos op Lot: ‘Je bent hier als vreemdeling komen wonen en nu wil je ons de wet voorschrijven?’ Heftig probeerden ze Lot opzij te schuiven om binnen te komen.

Beseft Lot wat hij doet? Vreemdelingen iets aandoen is niet goed. Dus besef van goed en kwaad is er wel… Hij levert de vreemdelingen niet over aan de meute. Hij heeft wel de gewoonten van de stad overgenomen om zijn dochters beschikbaar te stellen. Hij biedt zijn dochters aan voor gebruik zoals zoveel meisjes en vrouwen werden en worden aangeboden. De dochters protesteren niet. Ze weten dat het eens gaat gebeuren en ze weten wat er gaat gebeuren. Ze zijn van alles op de hoogte over voortplanting en seksualiteit, maar hebben er nog nooit aan deelgenomen. Ze hebben gevoelens van een plezierige spanning, maar ook van grote angst. De mannen buiten maken zoveel lawaai… Ze waren nog nooit benaderd. Hun vader had hen in huis bewaard voor de schoonzoons die hij had uitgezocht, maar die de meisjes nog niet hadden gezien. Nu zou het dus gaan gebeuren… Misschien raakten ze wel zwanger… Dan kregen ze een kind… Maar de dronken mannen van Sodom wilden de meisjes niet. Ze werden afgewezen. De mannen buiten wilden de vreemdelingen…

Wat Lot en zijn familie niet wisten was dat de vreemdelingen, mooie jongelingen, met een waarschuwing waren gekomen. Ze waren gekomen om Lot en zijn gezin te helpen vluchten. De stad zou verwoest worden omdat God het misbruik, de verwaarlozing van de armen en de losbandigheid zou gaan straffen. God had het kermen van de verdrukten gehoord. God had genoeg van het lijden en ging nu ingrijpen.

De vreemdelingen die naar nu bleek, engelen van God waren, bemoeiden zich met het gesprek tussen de mannen en Lot. Ze haalden Lot weg bij de deur en deden alle sloten erop die aanwezig waren. En tegelijk veroorzaakten ze blindheid bij de mannen buiten de deur, die nu in paniek en in verwarring afdropen. De vreemdelingen zeiden dat Lot zijn schoonfamilie, toekomstige schoonzoons en hun families moest gaan waarschuwen want er zou een vreselijke ramp over deze stad komen. En dat deed Lot, want hij geloofde de vreemdelingen. Maar hoe hij ook praatte, wat hij ook zei, hij werd niet geloofd door de schoonfamilies. Door niemand. Hij werd uitgelachen.

Zo gingen ze de nacht in en probeerden wat te slapen. Maar bij het krieken van de dag, het was nog nauwelijks licht, wekten de vreemdelingen hen en spoorden hen aan om te vluchten. Lot aarzelde en twijfelde. Zou hij het wel doen? Wat lieten ze niet allemaal achter? Zijn hele levenswerk, zijn huis en al zijn bezittingen…. Ook de vrouw van Lot aarzelde. Ze hield van haar huis met de mooie meubels, doorkijkjes en muurschilderingen. Dit was haar wereld. Hier hoorde ze thuis. Alles verlaten? Was er geen andere oplossing?

Maar de vreemdelingen wisten het zeker en pakten hen bij de hand en brachten hen buiten de stad. Toen zeiden ze: ‘Vlucht! Breng jezelf in veiligheid, want je leven staat op het spel. Kijk niet om, blijf nergens stilstaan, maar vlucht de bergen in, anders kom je om’.
Lot protesteerde nog steeds. Hij zei: ‘Dat niet heren. Zeker, jullie zijn goed voor ons geweest en je hebt ons een weldaad bewezen door ons te waarschuwen en te helpen vluchten. Maar ik kan onmogelijk naar de bergen gaan. Daar zal het onheil me achterhalen en daar zullen we zeker de dood vinden. Laat me naar een andere stad, een kleinere, vluchten, niet ver van hier...’
En dat mocht. Het gezin liep zo snel ze konden in de richting van de stad Soar.
Zodra ze daar waren aangekomen begon het zwavel te regenen over de steden achter hen: Sodom en Gomorra. Vulkanische uitbarstingen, donder en blikseminslag. Het was een smeltoven. Alles raakte verwoest. Walmen stegen uit de aarde op en de beide steden verdwenen van de aardbodem onder droge zwavelhoudende grond.

De vrouw van Lot was achterop geraakt. Ze liep niet zo hard als haar man en dochters. Iets in haar deed haar langzamer lopen en tenslotte stilstaan. Wat gebeurde er achter haar? Hoe verging het haar stad en haar huis? Ze moest het weten, stond stil en keek om. Een grote angst overviel haar. Die angst was zo groot dat ze geen voet meer kon verzetten. Ze stond aan de grond vastgenageld en veranderde in een zoutpilaar .

In Soar aangekomen, werd Lot bang. Een grote verlammende angst overviel hem. Hij durfde niet meer onder de mensen te wonen. Hij was volkomen van slag. Omdat de vreemdelingen aanvankelijk hadden gezegd dat ze in de bergen veilig waren, gingen ze daar nu toch met z’n drieën naar toe, Lot en zijn dochters. Ze zochten een grot en gingen daar in alle eenvoud en armoede wonen. Ze misten hun moeder, maar durfden de grot niet te verlaten om haar te zoeken. Ze was vast omgekomen… Met de aanwezige vruchten en gewassen, met het wild dat ze af en toe konden vangen hielden ze zichzelf in leven. En zo ontstond er weer wat rust, maar ook heel veel eenzaamheid. Lot werd stil. Alle pijn en verdriet van zowel het verlies van zijn bezittingen, van zijn ouders, als het verlies van zijn vrouw kwamen terug. Hij werd somber en trok zich terug. Hij liet alles aan zijn dochters over. Hij at niet veel meer en nam alleen graag de zelf gebrouwen wijn van zijn dochters. Die wijn verdoofde het verdriet en bracht vergetelheid.

De oudste dochter van Lot echter besefte dat ze op deze manier nooit kinderen zouden krijgen. Als dit zo doorging zouden ze uitsterven en geen nageslacht hebben. Dat leek haar geen goed idee. Als jonge vrouw verlangde ze naar een kind, veel kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hoe kon ze haar levensdoel bereiken om de oermoeder te worden van een groot nageslacht? Ze moest iets verzinnen en ging in gesprek daarover met haar jongere zus.
Ze zei: ‘Vader wordt oud. Er zijn geen mannen voor ons in de buurt, zoals dat overal elders gebeurt. De enige man hier is onze vader. Maar die zal niet met ons naar bed willen. We kunnen hem dronken voeren en bij hem gaan liggen zodat hij gemeenschap met ons heeft. Hij kan ons zwanger maken en een nageslacht verwekken’.
De jongste dochter stemde in. Ook zij had als levensdoel om voor een groot nageslacht te zorgen. Twee vrouwen die verlangend zijn om het leven door te geven.

Die avond gaven zij hun vader zoveel wijn te drinken dat hij dronken werd en volkomen verdoofd. De oudste dochter ging bij hem liggen en had gemeenschap met hem, terwijl hij niks merkte. Ook merkte hij niks toen zij weer bij hem wegging. Ze zei de volgende ochtend tegen haar jongere zus: ‘Wij zullen hem vannacht weer veel wijn te drinken geven. Dan kun jij bij hem gaan liggen in de hoop kinderen te krijgen’.
Zo gebeurde. In de wijn vond Lot verdovende troost. Hij was een makkelijke prooi voor zijn dochters. Zij verrichtten noodzakelijke technische handelingen uit liefde voor het nageslacht.

Na negen maanden baarde de oudste dochter een zoon en ze noemde hem: Moab. Later werd die de stamhouder van de Moabieten. De jongste dochter baarde ook een zoon. Ze noemde hem: Ben-Ammi. Hij is de stamvader van de Ammonieten.

Dit verhaal kun je nalezen in de oorspronkelijke teksten.
In de Bijbel in de volgende hoofdstukken: Genesis 12, vers 4, Genesis 13: vers 5-13 en Genesis 19.
In de Koran in de volgende Soera’s: 6:86, 7:80, 11:70-89, 15:59-61, 21: 71-74, 22: 43, 26: 160-161, 27: 54-56, 29:26-33, 37: 133, 38: 13, 50: 3, 54: 33-34, 66:10.

Door: de redactie

Meld misbruik!
Reageer Via:
Reacties
Boeiend dat ook dit verhaal in de Koran te vinden is. Van de zoutpilaar kende ik nog wel, maar niet de rest. Dat Lot zijn dochters aanbiedt aan een dronken groep mannen? Zijn dochters die besluiten met hem (een oude man) te slapen en allebei een zoon baren? Weet dat je het in de tijd moet zien, maar ook duidelijk dat het door mannen geschreven is. Vrouwen waren ook toen mensen met gevoelens, maar die werden ondergeschikt gevonden. Met dit soort verhalen in de Bijbel en de Koran heb ik moeite. Benieuwd hoe dat voor anderen is.

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten