Job… Ajoub….

Een verhaal uit de joodse, christelijke en islamitische wereld. Over verdriet en troost, tegenslagen en steun, geduld en ongeduld.

Lang geleden leefde er eens een rijk man met zijn vrouw. Hij had alles: geld, landerijen, mooie huizen, zonen en dochters… Je kon beter vragen wat hij niet had. Daar was geen antwoord op. Hij bad veel tot God en God noemde hem zijn trouwe vriend. Deze man beschouwde God ook als zijn vriend en besprak alles met hem. Ook zijn vrouw bad vaak en was hun vriend God dankbaar.

Maar het kwaad loerde op hen in de gedaante van de duivel. De duivel ging God uitdagen. Hij zei: ‘Kunst, om een vriend van jou te zijn… Makkelijk hoor. Als mensen het goed hebben is het zo eenvoudig om met jou om te gaan…’
Maar God kwam op voor zijn vriend en zei: ‘Mijn vriend blijft mij trouw, ook al zou hij tegenslagen krijgen…’
De duivel: ‘Daar geloof ik niks van! Ik wil hem wel met wat tegenslagen plagen. Zullen we zien wat hij doet…’
God: ‘O.K. Ik heb alle vertrouwen in hem en ook in zijn vrouw. Maar zorg ervoor dat zij niet sterven….’

En de duivel ging aan de slag. Oppassen geblazen dus. De ene tegenslag na de andere troffen de rijke man en zijn vrouw. Rovers roofden hun bezittingen, branden teisterden hun oogsten en hun huis, de kinderen werden ziek en stierven, allemaal...
Zijn vrouw was radeloos… Ze begreep er niks van en huilde. Ze schreeuwde het uit: ‘Waarom laat God dit toe? Wat is de zin van dit alles? God is toch onze vriend? Het is niet te begrijpen. Waarom moeten deze zaken ons treffen? Wat is de zin van het leven?’
Job/Ajoub wist geen antwoord op de vragen van zijn vrouw. Hij was ook van zijn stuk gebracht. Ze konden elkaar niet troosten, niet bereiken. Het werd stil tussen hen. Ieder met het eigen verdriet…
Vragen maalden door hun hoofd. Zouden ze iets verkeerds hebben gedaan?
Job/Ajoub bad tot God, maar schreef zijn ellende niet aan hem toe. Integendeel. Hij had het leven ontvangen en besefte dat het hem ook kon worden afgenomen. Hij zei: ‘Naakt ben ik geboren, naakt zal ik terugkeren naar God. God is gezegend, hij geeft en neemt’.
En toen was er een woordeloze stilte in de aanwezigheid van God.

De duivel zocht God weer op. God blijft trots op zijn vriend en zijn vrouw. Hij schept een beetje op tegen de duivel: ‘Er zijn geen mensen op aarde die zo rechtschapen zijn als zij’.
Maar dat liet de duivel niet op zich zitten. Hij zei: ‘Ja, dat is makkelijk, want ze zijn nog gezond… wacht maar tot een van hen ziek wordt…. Dan zal zullen ze jou wel gaan vervloeken en willen ze geen vrienden meer met jou zijn… ‘

Job/Ajoub werd ziek. Zweren bedekte zijn hele lichaam en hij had nauwelijks meer kleren aan zijn lijf. Volkomen murw liep hij rond en ging zitten bij de mesthoop die daar nog lag. Met een scherf van een stukgevallen pot krabde hij zich. Er was geen toekomst meer. Hij was volledig verslagen.
Zo ook zijn vrouw, maar die uitte haar verdriet anders. Ze schreeuwde. Ze daagde God uit: ‘Waarom laat je dit toe? Wat is dat met jou??? Waarom toch? Wat heb je met ons gedaan?’
Maar zowel naar hem als naar haar hield God zich stil. En ook dat was een onderdeel van hun lijden….

Er zijn geen woorden voor groot lijden. Buren, vrienden, vriendinnen, anderen… ze komen allemaal langs en zitten bij hen zonder iets te zeggen. Alleen aandacht en aanwezigheid…. Zeven dagen is het stil. Doffe stilte.
Dan gaan sommigen voorzichtig praten. Mensen willen altijd zoeken naar oorzaken, verklaringen… Maar zijn die er wel?
De verklaringen die anderen aandragen voldoen niet. Verklaringen verzachten de pijn niet. Er is van alles te verzinnen, maar er zijn geen afdoende verklaringen. De vrouw wordt steeds stiller en na een hele lange tijd gaat de man praten. Hij stelt de vragen die de vrouw al eerder uitte maar gaat verder en trekt conclusies: ‘Waarom? Waarom moet ik dit leed dragen? Was ik maar nooit geboren… Ik wil nu wel dood. Het dagelijks en nachtelijke zuchten is bijna niet vol te houden. Waar leef ik nog voor? Er is nu onrust en geen vrede in mij. Dat heeft toch geen zin?‘
Hoe de omstanders nu ook met hem in gesprek gaan, er komen geen zinnige zaken naar voren, geen troost. Sommigen zeggen dat de man en de vrouw misschien in het geheim wel dingen gedaan hebben waardoor ze schuldig zijn ten opzichte van God. Maar dat wordt door beiden ontkend. Ze hebben niks verkeerd gedaan.
Ze proberen nu te leven met de goede herinneringen aan vroeger, maar dat gaat moeizaam. Het verdriet is te groot….

Dan gaat God eindelijk spreken. Eindelijk. God spreekt vanuit zijn grootheid en zijn almacht. God zegt: ‘Mens waar was je toen ik de aarde schiep? Waar was je toen ik de zon en de zee maakte en de wind en de regen? Weet jij waar ik de sneeuw bewaar en de donder? Heeft de regen een vader? Mens wat weet jij van mij? Ik kan de sterren intomen en de hemellichamen naar beneden laten komen. Ik zorg voor het voedsel van de vogels en hun jongen’.
Zo gaat God nog een tijdje door. De hele schepping wordt opnieuw verteld. Alles wat gebeurd is wordt opnieuw verteld. De man en de vrouw luisteren. De stem van God maakt hen stil. Deze stem troost. Heel langzaam ontvouwt zich een ander perspectief. Helemaal nieuw. Ze beseffen dat ze een klein onderdeel van de grote schepping zijn, de schepping van God. En die gedachte geeft rust. God bestuurt en God heeft het goed met hen voor. Hij veroorzaakt geen kwaad. Ze geven zich daaraan over. Ze hebben alles gedaan wat ze moesten doen. Meer zelfs dan dat. Uitzonderlijk meer. Nu laten ze het maar over aan hun vriend God, die ze de Eeuwige gaan noemen. In het vertellen dat bijna reciteren wordt, ontstaat rust en vrede in beiden. In het zich overgeven reiken ze naar dat nieuwe perspectief van de Eeuwige. Ze dragen hun lot. Ze verzoenen zich met hun lot en daardoor kan hun situatie veranderen.

Ze staan op en gaan wat doen. Eerst zichzelf wassen, kleden, iets eten. Dan om zich heen kijken en te zien hoe ze hun leven weer kunnen oppakken. De overgave en dat reiken naar het nieuwe perspectief heeft hen energie gegeven. De Eeuwige helpt hen verder en geeft opnieuw voorspoed. Ze knappen op, bouwen hun huis en bedrijf op en er komen nog kinderen…
De duivel is weg, met zijn staart tussen de poten, zich bezinnend op verdere ellende. Hij speurt naar nieuwe slachtoffers….

Dit verhaal staat in de Bijbel in het boek Job en in de Koran in Soera 4:163, 6:84, 21:81- 84, 38:41- 44.
Het staat er niet zoals hierboven, maar ik heb ik naverteld in de taal van deze tijd.

Corry van Straten, pastor
Door: de redactie

Meld misbruik!
Reageer Via:
Reacties
Dank je wel nog voor je antwoord. Daar heb je wel gelijk in. Het helpt om verhalen van anderen te horen of lezen. En iedereen haalt eruit wat voor hem/haar waardevol is. Bedankt!
cvanstraten

Meld misbruik!
Dag Anne, Je hebt gelijk. Voor groot verdriet zijn vaak geen woorden. Maar aanwezigheid, aandacht en nabijheid kunnen troost bieden. Toch is dit niet altijd gemakkelijk voor degene die het doen. Voor jou is het lijden een groot mysterie. Dat is het ook wel. Maar door aan het lijden namen te geven in de vorm van vehalen is het beter te hanteren. Hartelijke groet, Corry van Straten
Het mooiste wat ik altijd in dit verhaal vind zijn de vrienden, buren, alle mensen die komen en zeven dagen bij hem blijven zitten zonder te praten: er zijn geen woorden voor groot lijden. Ze geven alleen aandacht en blijven hem nabij. Dit is ware troost, volgens mij. Vind het verhaal erg mooi 'vertaald'. Zelf geloof ik niet in een God en een duivel, het lijden blijft voor mij een mysterie, waarin wij mensen elkaar zo ontzettend hard nodig hebben.
Mooi verhaal, mooie boodschap, mooi geschreven! Dank je wel.

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten