Cultuur en Religie

Hoe kun je in een behandeling of begeleiding rekening houden met cultuur en religie?
Voor kinderen, jongeren en ouders uit niet-westerse culturen is religie vaak een belangrijke steun en troost als een dierbare overlijdt. Je kunt dan altijd nog bidden, offeren of goede daden verrichten om invloed uit te kunnen oefenen op het lot van de ziel. Dat kan een troost zijn. Ook de gedachte dat je de ander later weer ziet, kan een troost zijn. Wanneer familieleden in een ander land wonen hebben kinderen en jongeren vaak geen afscheid kunnen nemen. Dit kan het overlijden heel onwerkelijk maken. Vaak komt het voor dat in dromen nog afscheid wordt genomen van de overledene.

Als hulpverlener kan je dromen als ingang gebruiken voor gesprekken.
Als het moeilijk is op een directe manier gevoelens en gedachten te uiten, kan dat mogelijk wel via dromen. Wanneer er in gezinnen sprake is van een hiërarchische structuur, liggen rollen en verantwoordelijkheden vaak vast. Door de migratie naar Nederland leren kinderen en jongeren op school hun gedachten en gevoelens op een directe manier te uiten. Dat kan leiden tot conflicten met ouders. Ouders komen niet uit een praat- en overlegcultuur. Voor hen zijn rituelen en tradities erg belangrijk. Als praten moeilijk is, zijn er andere mogelijkheden ervaringen met elkaar te delen (zie ouders). Kinderen en jongeren kunnen ook steun hebben aan rituelen. Ook al wordt de taal waarin deze worden uitgevoerd vaak niet begrepen, dan nog kan de aandacht en de verbondenheid met elkaar een steun zijn.

Als een ouder overlijdt is het vaak de oudste zoon of de oudste dochter die de taken en verantwoordelijkheden van de overleden ouder overneemt.
Dat kan ten koste gaan van de eigen ambities voor opleidingen of werk. Als hulpverlener kan je kijken hoe de taken in een gezin over meerdere kinderen verdeeld kunnen worden of hoe toch hulp van buitenaf kan worden ingezet waardoor jongeren ontlast kunnen worden. Soms kan het zinvol zijn een geestelijk verzorger in te schakelen. Dit kan een toegevoegde waarde zijn in de begeleiding.

Je kunt hierover meer lezen in de casussen van Attry Ramdhani en Abdul Wahid van Bommel.

Vraag en antwoord

Stel je vraag aan de redactie en ontvang snel antwoord.

Volg ons ook op:

Jouw Troost voor Tranen profiel

Login met je e-mailadres en wachtwoord.
E-mailadres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Nog geen account? Klik hier!

Sluiten