Troost voor tranen

Echte troost is
dat je verdriet mag bestaan

Welkom

Welkom op de nieuwe site van Troost voor Tranen (TVT).  Op de site vind je informatie over rouw en verlies en staan verhalen, gedichten en blogs centraal. Verder vind je op deze site informatie voor scholen en is er een pagina over het Surinameproject.

Wat doet Troost voor Tranen?

Achtergrond

Troost voor Tranen was een project van De Jutters, een GGZ- instelling in Den Haag. In 2009 heeft Troost voor Tranen de Nationale Jeugdzorgprijs gewonnen omdat er voor het eerst aandacht werd besteed aan de invloed van culturen en religies op het omgaan met verlies. In 2017 is Troost voor Tranen een Stichting geworden met een eigen missie&beleidsplan.

Troost voor Tranen richt zich op verlies door overlijden en op verlies als gevolg van migratie.

Het accent ligt op jongeren. Voor jongeren wordt een Jongerenraad opgericht.

Stichtingsbestuur

Het bestuur bestaat uit de voorzitter Ineke Wienese, de secretaris Ricardo Lemmer en de penningmeester Theo Mahieu.

In 2019 zullen twee jongeren deel gaan uitmaken van het bestuur.

Taak van het bestuur is: het creeëren van voorwaarden voor het realiseren van de missie en visie, de doelstellingen en het toezien hierop.

Lees meer.

De dag die ik heb gewist

Die dag ging ik met 2 neven en een vriend waterfietsen. Het was een zonnige dag in de herfst. Ik had net mijn rijbewijs gehaald en we gingen met de auto. We gingen naar een waterplas niet ver van waar we woonden. Mijn neef en mijn vriend zaten achterin en ik was met...

Volg onS

Volg Troost voor Tranen op

FACEBOOK

of

INSTAGRAM

Contact

Mochten jullie vragen hebben over de site of de sociale media dan kun je contact opnemen met de redactie: redactie@troostvoortranen.nl.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met inekewienese@hotmail.comof met de contactpersoon van de vrijwilligers.

Doneren

Door bijdragen van sponsoren is continuering van de site en de activiteiten mogelijk.

Toch zal er meer geld nodig zijn om de site ook de komende jaren te behouden en om activiteiten en materialen te blijven ontwikkelen. Om door te kunnen gaan is elkbedrag welkom. Als onze sponsor kun u de doelstellingen van het project in het algemeen of een activiteit/product in het bijzonder steunen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met  redactie@troostvoortranen.nl of met Ineke Wienese.

Donaties zijn ook welkom. Donaties kunnen gestort worden op de rekening van Stichting Troost voor Tranen NL15 TRIO0338780416