Troost voor tranen

Echte troost is
dat je verdriet mag bestaan

Welkom


Welkom op de nieuwe site van Troost voor Tranen (TVT).  Op de site vind je informatie over rouw en verlies en staan verhalen, gedichten en blogs centraal. Er zijn buttons met informatie voor scholen en er is een button voor het Surinameproject.

Wat doet Troost voor Tranen?

Achtergrond

Troost voor Tranen was een project van De Jutters, een GGZ- instelling in Den Haag. In 2009 heeft Troost voor Tranen de Nationale Jeugdzorgprijs gewonnen omdat er voor het eerst aandacht werd besteed aan de invloed van culturen en religies op het omgaan met verlies. In 2017 is Troost voor Tranen een Stichting geworden met een eigen missie&beleidsplan.

           

Troost voor Tranen richt zich op verlies door overlijden en op verlies als gevolg van migratie.

Het accent ligt op jongeren. Voor jongeren wordt een Jongerenraad opgericht.

Stichtingsbestuur

Het bestuur bestaat uit de voorzitter Ineke Wienese, de secretaris Ricardo Lemmer en de penningmeester Theo Mahieu.

In 2019 zullen twee jongeren deel gaan uitmaken van het bestuur.

Taak van het bestuur is: het creeëren van voorwaarden voor het realiseren van de missie en visie, de doelstellingen en het toezien hierop.

Missie

Troost voor Tranen biedt steun en troost bij verlies door overlijden en bij verlies als gevolg van migratie. Erkenning en herkenning vindt plaats door:

  • Te luisteren naar de verhalen van de ander
  • Het leggen van verbindingen tussen generaties en culturen
  • Het leggen van verbindingen met mensen met verlieservaringen en met prodessionals in Nederland en daarbuiten
  • Het vertellen en delen van levensverhalen, rituelen, kennis en wijsheid
  • Het bespreekbaar maken van de dood op directe of indirecte manier.

Recente artikelen

Wanneer je geen afscheid hebt kunnen nemen

Yalda uit Afghanistan ‘Mijn moeder kon er niet bij zijn toen haar eigen moeder in Afghanistan overleed. Sindsdien is ze depressief en wil ze ook zelf dood. In haar ogen zie ik dat ze eigenlijk al dood is. Met mij gaat het wel goed, maar dat komt omdat ik uit huis ben...

In Gesprek met Ayse Türk, geestelijk begeleider

Kun je vertellen of er een verschil is in het omgaan met niet- moslim patiënten en familie en met moslimpatiënten en familie? Ayse:Ik ben zelf in Nederland geboren. Mijn ouders komen uit Turkije, uit een zogenaamde wij-cultuur, waarin de groep belangrijk is. Alles wat...

In Gesprek met André Mosis

André Mosis is een Marron. De Marrons komen van oorsprong uit Afrika en zijn als slaven naar Suriname gebracht waar ze in de binnenlanden op de plantages moesten werken. André is een veelzijdig mens. Hij schildert, bespeelt de anti, geeft les op de apinti op scholen...

Famile Arslan over de dood en over afscheid nemen

‘De dood is mijn trouwste vriend. Alleen de dood kan je vertrouwen. Voor mij betekent de dood het einde van een voorproef op aarde.’ Famile, als je aan de dood denkt, wat komt er dan bij je op? Voor mij is de dood mijn trouwste vriend. Alleen de dood kan je...

In Gesprek met mevrouw Scherpenzeel

Wat is humanisme nu precies? Humanisme is geen geloof. Het is wel een manier om over het leven na te denken en geeft een richting aan. Het geeft aan hoe je kunt leven en hoe je op een goede manier kunt leven. ‘Goed’ is niet alles wat goed is voor je zelf, maar ook wat...

In Gesprek met tante Annie

Toen u jong was, en aan de hemel dacht, hoe zag de hemel er toen voor u uit? Toen ik jong was, zag ik de hemel als een leuke plek met fluitende vogels, groene bomen, lammetjes en schapen. De mensen die er zijn, kunnen lopen en vliegen. Voor mij is de hemel een plek...

Onze culturele achtergrond bepaalt ons denken, voelen en gedrag

Bij migratie naar Nederland kunnen verschillen met de dominante cultuur manifest worden en problemen geven. In dit artikel worden de verschillen aangegeven  in het omgaan met de dood en rouwbeleving in niet-westerse culturen en westerse culturen en wordt aangegeven...

Volg onS

 Volg Troost voor Tranen op

FACEBOOK

of

INSTAGRAM

Contact

Mochten jullie vragen hebben over de site of de sociale media dan kun je contact opnemen met de redactie: redactie@troostvoortranen.nl.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met inekewienese@hotmail.comof met de contactpersoon van de vrijwilligers.

Doneren

 Door bijdragen van sponsoren is continuering van de site en de activiteiten mogelijk.

Toch zal er meer geld nodig zijn om de site ook de komende jaren te behouden en om activiteiten en materialen te blijven ontwikkelen. Om door te kunnen gaan is elkbedrag welkom. Als onze sponsor kun u de doelstellingen van het project in het algemeen of een activiteit/product in het bijzonder steunen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met  redactie@troostvoortranen.nl of met Ineke Wienese.

Donaties zijn ook welkom. Donaties kunnen gestort worden op de rekening van Stichting Troost voor Tranen NL15 TRIO0338780416